IniciCentral compresProductes › Lot 4. Manteniment i gestió del punt de rec...

Lot 4. Manteniment i gestió del punt de recàrrega

L’adjudicació dels contractes basats que siguin susceptibles de finançament amb fons del ‘pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)-finançat per la Unió Europea-Next Generation EU’, s’efectuarà amb la prèvia licitació d’un nou procediment d’adjudicació entre les empreses seleccionades en el present acord marc. Aquesta nova licitació haurà de complir amb totes les exigències marcades per la normativa aplicable, amb especial referència, a la dictada en relació al PRTR.

Manteniment punts de recàrrega-Quota anual

Lot 4 Adjudicataris

Semi-ràpids

Ràpids

SECE

715,61 € 

981,26 €

Etecnic Mobilitat Elèctrica SRL

750,00 €

1.150,00 €

Enchufing

890,00 € 

1.390,00 €

Endesa X Way

1.082,68 €

1.126,38 €

Estabanell Impulsa

1.140,00 €

1.450,00 €

Serveo Servicios SAU

2.488,07 €

2.488,07 €

* els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d'accessoris.

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (215.000 €) atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

SECE

Més valorada en criteris de judici de valor

No es pot aplicar per haver-se produït empat

Mës valorada en criteris automàtics

No es pot aplicar per haver-se produït empat

Preu més baix

La que resulti de menor import un cop sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local
Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

 

Empresa Dades de contacte
ENCHUFING (Millor Energy Solutions SL)

Guillem Penalva Pous

633 106 789 / 937 127 704

ENDESA X WAY, S.L.

Xavier Alvarez Domènech

617 442 102

ESTABANELL IMPULSA SAU

Oriol Montserrat

900 250 260

ETECNIC MOVILIDAD ELÉCTRICA SRL

Mireia Olivart Nolla

621 273 710 / 977 276 952

   
SECE

Xavier Suárez Moreno

933 329 612 

SERVEO SERVICIOS S.A.U

Cristian Curto Perales

620 067 002