IniciCentral compresProductes › Lot 56. Serveis d'organització d'...

Lot 56. Serveis d'organització d'esdeveniments - Demarcació de Barcelona

Serveis d’organització d’esdeveniments – Demarcació de Barcelona

D’acord amb el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP cal realitzar una nova licitació convidant a totes les empreses seleccionades que concreti les unitats de licitació segons les seves necessitats. Serà indispensable que en aquesta nova licitació, és a dir en la contractació basada, es determinin les prestacions concretes.

Criteri

  Empresa adjudicatària

Preu, i si així es considera, la valoració d’una proposta tècnica als efectes de premiar aquella que més s’adeqüi a les necessitats concretes, és a dir a l’esdeveniment a organitzar per part l’ens local

 La que resulti més ben posicionada fruit de la nova licitació

 

Adjudicataris

1.

AMT COMUNICACIÓN SL

2.

INICIATIVES EVENTS SL

3.

BLANC CELEBRACIONS SL

4.

ABANCALAR SL

- Es sol·licitarà preu en base a un document de prescripcions tècniques amb les configuracions i especificacions de les prestacions que integren l’objecte de la convocatòria.

- El criteri d’adjudicació es a millor preu o millor preu + la valoració d’una proposta tècnica de l’esdeveniment a organitzar.

Empresa Dades de contacte
ABANCALAR

Jordi Cuminal Roquet

932 455 978 / 678 608 127

AMT COMUNICACIÓN

Alvaro Montoliu Tarragona

938 324 602 / 607 822 819

Ivan De Cristobal Miras

938 324 602 

Maria Castellet

938 324 602 / 636 034 103

BLANC CELEBRACIONS

932 851 453

INICIATIVES EVENTS

Roc Aguilera Vaqués

938 048 040 / 629 712 008

Isabel Vigo Sánchez

938 048 040