IniciCentral compresProductes › Lot 58. Serveis d'organització d'...

Lot 58. Serveis d'organització d'esdeveniments - Demarcació de Lleida

Serveis d’organització d’esdeveniments – Demarcació de Lleida

D’acord amb el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP cal realitzar una nova licitació convidant a totes les empreses seleccionades que concreti les unitats de licitació segons les seves necessitats. Serà indispensable que en aquesta nova licitació, és a dir en la contractació basada, es determinin les prestacions concretes.

Criteri

  Empresa adjudicatària

Preu, i si així es considera, la valoració d’una proposta tècnica als efectes de premiar aquella que més s’adeqüi a les necessitats concretes, és a dir a l’esdeveniment a organitzar per part l’ens local

 La que resulti més ben posicionada fruit de la nova licitació

 

Adjudicataris

1.

AMT COMUNICACIÓN SL

2.

INICIATIVES EVENTS SL

- Es sol·licitarà preu en base a un document de prescripcions tècniques amb les configuracions i especificacions de les prestacions que integren l’objecte de la convocatòria.

- El criteri d’adjudicació es a millor preu o millor preu + la valoració d’una proposta tècnica de l’esdeveniment a organitzar.

Empresa Dades de contacte
AMT COMUNICACIÓN

Alvaro Montoliu Tarragona

938 324 602 / 607 822 819

Ivan De Cristobal Miras

938 324 602 

Maria Castellet

938 324 602 / 636 034 103

INICIATIVES EVENTS

Roc Aguilera Vaqués

938 048 040 / 629 712 008

Isabel Vigo Sánchez

938 048 040