IniciCentral compresProductes › Prestació 12 - Multifunció làser professi...

Prestació 12 - Multifunció làser professional (Color A3)

Subministrament d’equips d’impressió i de multifunció (làser i tinta), plotters que donen resposta a un ampli ventall de necessitats dels ens locals. Compra socialment responsable.

- Aquest equip es pot adquirir en modalitat de compra o rènting.

- Per adherir-se cal complir amb el requeriment previ que l’ens local estigui adherit al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM-CCDL. 

D’acord amb el punt B) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C) de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

Empresa adjudicatària

Major puntuació

Sistemes d’organització, SA

Més valorada en criteris de judici de valor

Aquest criteri no es pot aplicar per haver-se produït empat en la puntuació

Més valorada en criteris automàtics

Sistemes d’organització, SA

Preu més baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Menor consum energètic

La que sigui més eficient des d'un punt de vista energètic

La més adequada

La que s'adeqüi amb més exactitud a les necessitats de l’ens pel que fa a equips i accessoris

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Compatibilitat

En cas de reposició o ampliació, els equips siguin equivalents a les adquisicions anteriors

Planificació

Repartiment proporcional i equitatiu entre tots els adjudicataris seleccionats

Contracte inferior a 15.000€

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

 

P12. Multifunció làser professiona, Color, DIN A3

 

Preu de l’equip

Preu per pàgina

Consum

Adjudicatari

Model

Compra

(€)

Lloguer

(€/mes)

B/N

Color

kWh/set.

Sistemes d’organització

HP E87760dn

3.617,00

83,00

0,004

0,04

0,867

COREMOSA

SHARP BP 70C65

3.823,33

85,50

0,004

0,032

0,85

Sistemas digitales

Ricoh IMC6500

3.744,27

191,92

0,0049

0,039

1,2

Seidor Solutions

SHARP BP 70C65

4.089,45

78,93

0,0033

0,0326

0,85

Xerox

Xerox C8170

4.329,14

96,85

0,0033

0,0264

1,01

Konica Minolta

KONICA BIZHUB C650i

5.814,47

154,85

0,0032

0,0208

0,93

(*) Els preus no inclouen l’IVA. Els preus de lloguer estan calculats en base un contracte de 60 quotes mensuals.

 

Prestació 12. Accessoris específics

 

Preu del Software

Fax

Finalitzador

Adjudicatari

Model

Compra

(€)

Lloguer

(€/mes)

Compra

(€)

Lloguer

(€/mes)

Compra

(€)

Lloguer

(€/mes)

Sistemes d’organització

HP E87760dn

75,00

3,00

100,00

4,00

0,00

0,00

COREMOSA

SHARP BP 70C65

150,00

3,50

215,79

4,32

2.127,77

42,55

Sistemas digitales

Ricoh IMC6500

100,20

18,56

100,20

2,30

2.900,00

66,70

Seidor Solutions

SHARP BP 70C65

285,79

5,72

232,34

4,48

2.230,71

43,05

Xerox

Xerox C8170

16,00

3,34

540,00

13,57

1.500,00

37,70

Konica Minolta

KONICA BIZHUB C650i

731,23

19,47

565,85

15,07

717,91

19,12

(*) Els preus no inclouen l’IVA. Consulteu els preus complementaris presentats per les empreses a la pàgina web de l’ACM

 

Prestació 12. Accessoris comuns Lot 3

 

Preu hora tècnic

Lector de targetes

Targeta de proximitat

 

Adjudicataris

Modalitat presencial (€)

Modalitat remota (€)

Compra (€)

Lloguer (€)

Compra (€)

Lloguer (€)

Retirada d’un equip d’impressió (€)

Sistemes d’organització

65,00

45,00

125,00

2,61

1,00

0,05

150

COREMOSA

50,00

30,00

99,99

1,99

0,20

0,0004

0,00

Sistemas digitales

101,25

53,85

148,03

3,40

1,10

0,03

195,00

Seidor Solutions

90,00

55,00

119,99

2,40

0,75

0,015

105,00

Xerox

189,00

189,00

149,41

3,75

1,00

1,00

150,00

Konica Minolta

82,15

57,50

109,01

2,90

1,0415

0,03

118,39

(*) Els preus no inclouen l’IVA. Consulteu els preus complementaris presentats per les empreses a la pàgina web de l’ACM

Empresa Dades de contacte
COREMOSA

Josep Jimenez Jimenez

661 435 266 / 932 651 700

KONICA MINOLTA BUSSINES SOLUTIONS SA

Xavi Armengol Vallés

619 037 171  / 933 635  064

SEIDOR SOLUTIONS SL

Alex Olmos

617 361 777 / 902 995 374

Daniel Rodríguez Dalmau

659 433 186 / 902 995 374

SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL

Gorka del Romero Macarulla

639 112 303 / 934 191 476

SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA (CONTROL GROUP)

Província Barcelona i Girona: Humbert Andrés Castillejo

683 171 321 / 938 329 251

Província Lleida: Miquel Rodríguez Feliu

676 735 099 / 938 329 251

Província Tarragona: Jordi Roca Sánchez

607 241 156 / 938 329 251

XEROX ESPAÑA SAU

Mónica Baldanta Lara

639 888 531