IniciCentral compresProductes › Prestació 20 - Multifunció làser base de ...

Prestació 20 - Multifunció làser base de mitja capacitat A (B/N A3) - equip remanufacturat

Subministrament d’equips d’impressió i de multifunció (làser i tinta), plotters que donen resposta a un ampli ventall de necessitats dels ens locals. Compra socialment responsable.

- Aquest equip es pot adquirir en modalitat de compra o rènting.

- Per adherir-se cal complir amb el requeriment previ que l’ens local estigui adherit al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM-CCDL. 

D’acord amb el punt B) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C) de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

Empresa adjudicatària

Major puntuació

Servicios Microinformática, SA - SEMIC

Més valorada en criteris de judici de valor

Canon España, SAU

Més valorada en criteris automàtics

Servicios Microinformática, SA - SEMIC

Preu més baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Menor consum energètic

La que sigui més eficient des d'un punt de vista energètic

La més adequada

La que s'adeqüi amb més exactitud a les necessitats de l’ens pel que fa a equips i accessoris

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Compatibilitat

En cas de reposició o ampliació, els equips siguin equivalents a les adquisicions anteriors

Planificació

Repartiment proporcional i equitatiu entre tots els adjudicataris seleccionats

Contracte inferior a 15.000€

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

 

Prestació 20. Multifunció làser de mitja capacitat A, B/N, DIN A3 - equip remanufacturat

 

Preu de l’equip

Preu per pàgina

Consum

Adjudicatari

Model

Compra (€)

Lloguer (€/mes)

B/N

Color

kWh/set.

SEMIC

Ricoh MP 3055

349,90

7,25

0,0158

-

0,38

General Machines

RICOH MP 3055SP

730,00

14,50

0,02

-

1,4

Canon España

iRUNNER A. DX 4535i

725,39

15,77

0,0068

-

1,8

(*) Els preus no inclouen l’IVA. Els preu de lloguer estan calculats en base un contracte de 60 quotes mensuals.

 

Prestació 20. Accessoris específics

 

Preu del Software

Fax

Finalitzador

Adjudicatari

Model

Compra

(€)

Lloguer

(€/mes)

Compra

(€)

Lloguer

(€/mes)

Compra

(€)

Lloguer

(€/mes)

SEMIC

Ricoh MP 3055

188,00

3,95

30,00

0,63

65,00

1,37

General Machines

RICOH MP 3055SP

200,00

3,50

50,00

1,80

150,00

4,00

Canon España

iRUNNER A. DX 4535i

32,64

0,71

181,35

3,94

259,07

5,63

(*) Els preus no inclouen l’IVA. Els preus de lloguer estan calculats en base un contracte de 60 quotes mensuals.

Prestació 20. Accessoris comuns Lot 7

 

Preu hora tècnic

Lector de targetes

Targeta de proximitat

 

Adjudicataris

Modalitat presencial (€)

Modalitat remota (€)

Compra (€)

Lloguer (€)

Compra (€)

Lloguer (€)

Retirada d’un equip d’impressió (€)

SEMIC

45,00

30,00

124,99

2,62

3,49

0,07

55,00

General Machines

50,00

35,00

95,00

2,40

1,00

0,08

50,00

Canon España

66,00

33,00

178,24

3,87

4,35

0,10

90,00

(*) Els preus no inclouen l’IVA. Els preus de lloguer estan calculats en base un contracte de 60 quotes mensuals.

Empresa Dades de contacte
CANON ESPAÑA SAU

Javier Tuñas Benito

610 751 121

GENERAL MACHINES TECHNOLOGY

Noelia Soto 

696 016 427 / 954 680 317

SERVICIOS MICROINFORMÀTICA SA

Oriol López Pagola

620 560 549 / 973 280 800