IniciCentral compresProductes › Prestació 22 - Multifunció làser d'a...

Prestació 22 - Multifunció làser d'alta capacitat (B/N A3) - equip remanufacturat

Subministrament d’equips d’impressió i de multifunció (làser i tinta), plotters que donen resposta a un ampli ventall de necessitats dels ens locals. Compra socialment responsable.

- Aquest equip es pot adquirir en modalitat de compra o rènting.

- Per adherir-se cal complir amb el requeriment previ que l’ens local estigui adherit al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM-CCDL. 

D’acord amb el punt B) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt C) de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

Empresa adjudicatària

Major puntuació

General Machines Technology, SL

Més valorada en criteris de judici de valor

Ricoh España, SLU

Més valorada en criteris automàtics

Servicios Microinformática, SA - SEMIC

Preu més baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Menor consum energètic

La que sigui més eficient des d'un punt de vista energètic

La més adequada

La que s'adeqüi amb més exactitud a les necessitats de l’ens pel que fa a equips i accessoris

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Compatibilitat

En cas de reposició o ampliació, els equips siguin equivalents a les adquisicions anteriors

Planificació

Repartiment proporcional i equitatiu entre tots els adjudicataris seleccionats

Contracte inferior a 15.000€

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

 

Prestació 22. Multifunció làser d'alta capacitat B/N, DIN A3 - equip remanufacturat

 

Preu de l’equip

Preu per pàgina

Consum

Adjudicatari

Model

Compra (€)

Lloguer (€/mes)

B/N

Color

kWh/set.

General Machines

RICOH MP 6055SP

1.300,00

25,00

0,02

-

4,9

SEMIC

Ricoh MP 6054

1.266,32

26,51

0,0064

-

2,6

Ricoh España

RICOH – MP7503SP

1.825,47

43,61

0,0082

-

5,4

(*) Els preus no inclouen l’IVA. Els preu de lloguer estan calculats en base un contracte de 60 quotes mensuals.

 

Prestació 22. Accessoris específics

 

Preu del Software

Fax

Finalitzador

Adjudicatari

Model

Compra

(€)

Lloguer

(€/mes)

Compra

(€)

Lloguer

(€/mes)

Compra

(€)

Lloguer

(€/mes)

General Machines

RICOH MP 6055SP

200,00

3,50

50,00

1,80

150,00

4,00

SEMIC

Ricoh MP 6054

188,00

3,95

30,00

0,63

65,00

1,37

Ricoh España

RICOH – MP7503SP

431,75

9,25

125,00

2,68

375,00

8,03

(*) Els preus no inclouen l’IVA. Els preus de lloguer estan calculats en base un contracte de 60 quotes mensuals.

Prestació 22. Accessoris comuns Lot 8

 

Preu hora tècnic

Lector de targetes

Targeta de proximitat

 

Adjudicataris

Modalitat presencial (€)

Modalitat remota (€)

Compra (€)

Lloguer (€)

Compra (€)

Lloguer (€)

Retirada d’un equip d’impressió (€)

General Machines

50,00

35,00

95,00

2,40

1,00

0,08

50,00

SEMIC

45,00

30,00

124,99

2,62

3,49

0,07

55,00

Ricoh España

85,00

55,00

90,00

2,22

1,00

0,03

90,00

(*) Els preus no inclouen l’IVA. Els preus de lloguer estan calculats en base un contracte de 60 quotes mensuals.

Empresa Dades de contacte

GENERAL MACHINES TECHNOLOGY

Noelia Soto

696 016 427 / 954 680 317

RICOH ESPAÑA SLU

Sergi Ortega

670 382 232 / 935 821 200

Pilar Cuervas

931 661 658 / 617 479 313

SERVICIOS MICROINFORMÀTICA SA

Oriol López Pagola

620 560 549 / 973 280 800