IniciCentral compresProductes › Vídeoactes, equips de gravació i transmiss...

Vídeoactes, equips de gravació i transmissió d'actes

 

  • Sistemes de vídeoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i els serveis associats de manteniment.
  • Subministrament  i instal·lació de programari i equips en modalitat de compra i rènting.
  • Allotjament en modalitat de compra i rènting.
  • Manteniment en modalitat de rènting.

 

Lot 1. Sistema de Videoactes

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents: Major puntuació (en lila), Adequació, Planificació, Preu, judici de valor (en verd) Menor (menys de 15.000 €). A la pàgina 53 del PCAP podeu veure el detall de cadascun d’aquests criteris.

 

Subministrament i instal·lació de programari i equips

 

Tipus

ACTA DIGITAL (VIRTUAL REALITY SOLUTIONS)

ECITYCLIC SOLUTIONS (ABANS SEMIC)

AUDIFILM

SPICA

TELEFONICA

AMBISER

DAAS

Software gravació, gestió i signatura

Compra

2.322,00€

5.500,00€

5.500,00€

7.500,00€

7.500,00€

14.100,00€

25.000,00€

Rènting

52,25€

127,00€

139,50€

275,00€

275,00€

337,64€

1.000,00€

Software de retransmissió en directe

Compra

734,40€

732,00€

650,00€

1.100,00€

1.100,00€

712,00€

10.000,00€

Rènting

16,52€

42,00€

16,50€

50,00€

50,00€

17,05€

209,00€

Equip de control

Compra

1.599,57€

1.819,00€

2.100,00€

1.938,00€

1.938,00€

1.839,36€

4.000,00€

Rènting

42,66€

68,00€

58,50€

65,00€

65,00€

45,41€

99,00€

Primera càmera de vídeo sala convencional

Compra

2.607,92€

3.681,00€

4.200,00€

2.571,67€

2.571,67€

4.521,40€

3.016,10€

Rènting

69,54€

110,00€

117,00€

86,00€

86,00€

111,42€

93,00€

Següents càmeres de vídeo sala convencional

Compra

1.684,52€

1.685,00€

1.500,00€

1.172,00€

1.172,00€

1.605,30€

2.916,10€

Rènting

44,92€

40,00€

41,75€

39,00€

39,00€

39,62€

90,00€

Primera càmera de vídeo sala noble

Compra

3.591,59€

3.986,00€

4.850,00€

3.338,00€

3.338,00€

6.108,10€

3.665,10€

Rènting

95,78€

118,00€

135,00€

111,00€

111,00€

150,48€

111,00€

Següents càmeres de vídeo sala noble

Compra

1.684,52€

1.782,00€

1.635,00€

1.587,00€

1.587,00€

1.716,00 €

3.565,10€

Rènting

44,92€

42,00€

45,50€

53,00€

53,00€

42,32€

108,00 €

Primers 5 micròfons  sala convencional

Compra

3.779,16€

3.933,00€

2.395,00€

2.407,00€

2.407,00€

2.296,83€

6.880,50€

Rènting

100,78€

116,00€

66,65€

81,00€

81,00€

56,75€

199,00€

Següents micròfons sala convencional

Compra

303,44€

399,00€

405,00€

294,00€

294,00€

394,47€

1.191,30€

Rènting

8,09€

10,00€

11,30€

10,00€

10,00€

9,76€

43,00€

Primers 5 micròfons  sala noble

Compra

3.951,30€

4.129,00€

2.800,00€

2.740,32€

2.740,32€

2.665,83€

7.530,20€

Rènting

105,37€

120,00€

78,00€

91,00€

91,00€

65,08€

237,00€

Següents micròfons sala noble

Compra

321,32€

408,00€

486,00€

335,00€

335,00€

468,27€

2.129,60€

Rènting

8,57€

10,00€

13,50€

12,00€

12,00€

11,57€

57,00€

Sistema d’audio inal·lambric (per usuari)

Compra

229,15€

382,00€

390,00€

172,00€

172,00€

375,00€

1.705,02€

Rènting

6,11€

9,00€

11,00€

6,00€

6,00€

9,27€

48,00€

Sistema de connexió remot (per usuari)

Compra

71,68€

109,00€

51,00€

94,00€

94,00€

50,00€

175,00€

Rènting

1,91€

6,00€

1,50€

4,00€

4,00€

1,20€

12,00€

Equip de connexió remot (per usuari)

Compra

614,00€

686,00€

990,00€

235,00€

235,00€

937,92€

2.430,30€

Rènting

16,39€

16,00€

27,55€

8,00€

8,00€

23,16€

65,00€

Sistema de votació (per usuari)

Compra

34,71€

150,00€

65,00€

33,00€

33,00€

64,00€

50,00€

Rènting

1,00€

4,00€

1,80€

1,00€

1,00€

1,44€

5,00€

   *Els preus no inclouen l’IVA. Els preus de rènting corresponen a la quota mensual d’un contracte de  48 mensualitats.

     Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM

 

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents: Major puntuació (en lila), Adequació, Planificació, Preu, judici de valor (en verd) Menor (menys de 15.000 €). A la pàgina 53 del PCAP podeu veure el detall de cadascun d’aquests criteris.

Allotjament

 

Tipus

ACTA DIGITAL (VIRTUAL REALITY SOLUTIONS)

ECITYCLIC SOLUTIONS (ABANS SEMIC)

AUDIFILM

SPICA

TELEFONICA

AMBISER

DAAS

Allotjament a servidor local (per TB)

Compra

674,87€

750,00€

3.000,00€

6.500,00€

6.500,00€

4.500,00€

814,00€

Rènting

15,18€

18,00€

83,50€

300,00€

300,00€

107,76€

28,00€

Allotjament al núvol (TB)

Rènting

89,10€

50,00€

160,00€

175,00€

175,00€

180,00€

100,00€

   *Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM

 

Manteniment

 

Tipus

ACTA DIGITAL (VIRTUAL REALITY SOLUTIONS)

ECITYCLIC SOLUTIONS (ABANS SEMIC)

AUDIFILM

SPICA

TELEFONICA

AMBISER

DAAS

Manteniment sistema complert

Rènting

215,46€

190,00€

250,00€

328,00€

328,00€

320,83€

200,00€

Manteniment software de gravació, gestió i signatura

Rènting

129,33€

92,00€

220,00€

600,00€

600,00€

293,33€

208,33€

Manteniment software de retransmissió en directe

Rènting

42,66€

116,00€

2,30€

150,00€

150,00€

2,29€

84,00€

Manteniment software connexió remota

Rènting

43,20€

32,00€

4,20€

21,00€

21,00€

4,33€

1,46€

Assistència tècnica  a sessions

Rènting

135,00€

505,00€

300,00€

200,00€

200,00€

130,00€

140,00€

   *Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM

 

Empresa Dades de contacte
AMBISER INNOVACIONES SL

José Manuel Hinojosa

635 717 744 / 910 601 196

jhinojosa@ambiser.es

AUDIFILM CONSULTING SLU

Carlos Vilchez

972 010 101

comercial@audifilm.com

DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA SL - DAAS

Juan Antonio Cebollada

668 809 622 / 960 010 158

jacebollada@daas-group.com

ECITYCLIC SOLUTIONS (ABANS SEMIC)

Mireia Puig

686 181 390 / 934 924 151

mpuig@ecityclic.com

Oscar Ruiz

639 893 437 / 934 924 151

oruiz@ecityclic.com / comercial@semic.es

 

SPICA SL

Castor Alonso Santoro

986 449 090

spica@spica.es

TELEFÓNICA SERVICIOS AUDIOVISUALES SAU

Arturo Castro

618 518 393

comandesacm@telefonica.com

ACTA DIGITAL (VIRTUAL REALITY SOLUTIONS)

Juan Luis Ferri

912 775 357 / 627 435 042

administracion@axertia.com