IniciCentral compresProductes › Vídeoactes, equips de gravació i transmiss...

Vídeoactes, equips de gravació i transmissió d'actes

 

Les característiques mínimes que ha d'oferir el software que és objecte d'aquesta contractació són:

-    Integració, si s’escau, amb el sistema de convocatòries d’òrgans de govern municipal per incorporar els punts de l’ordre del dia de les sessions.

-    Incorporació de l’agenda, documentació, ordre del dia i possibles intervencions.

-    Software de gravació de les sessions del  Ple, inclòs el control de l’enfocament de les càmeres de vídeo integrades del sistema.

-    Signar electrònicament, amb firma avançada i reconeguda (CatCet, eDNI, FNMT, etc.)

-    Software de postminutatge.

-    Portal de reproducció i visualització de vídeo actes, tant en directe, si s’escau, com en diferit, personalitzat i integrable.

-    Funcions de cerca en el portal de reproducció que facilitin la localització de punts de l’ordre del dia.

-    Formats de fitxers d’àudio, vídeo i dades estàndard.

-    Portal de gestió intern amb control d’accés basat en usuaris, rols diferenciats i control de flux de publicació a internet.

-    Funcions per a la gestió de la publicació dels continguts a les xarxes socials.

-    Adequació a les prescripcions establertes a les noves Lleis 39/2015 de procediment administratiu i Llei 40/2015 del règim jurídic del  sector públic.

 

Condicions econòmiques

Preus actuals de l’Acord marc de subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes:

  Software de gravació, gestió i signatura digital   

Retransmissió de sessió, equip de control, accessoris al sistema, allotjament i manteniment

Adjudicatari Compra Rènting  
Semic 9.612,00 € 217,23 € Veure preus
Ambiser 14.190,00 € 325,19 €
('Actadigital') - UTE Virtual Reality Solutions-Soluciones Informáticas Globales 2.279,00 € 60,77 €

Els preus no inclouen l’IVA i en el cas del rènting estan calculats en base a un contracte de 4 anys (48 quotes mensuals).

 

Característiques

Cliqueu sobre el nom de cada empresa per visualitzar el funcionament dels diferents sistemes de vídeoactes.

('ACTA DIGITAL') - UTE Virtual Reality Solutions-Soluciones Informáticas Globales

Contacte: Sr. Juan Luis Ferri

@: comercial@actadigital.com

Telf: 921413998

 

AMBISER

Contacte: Sr. José Manuel Hinojosa

@: jhinojosa@ambiser.es

Telf: 635 717 744

 

SEMIC - eCityclic

Contacte: Sra. Mireia Puig / Sr. Marco Milanovic

@: mpuig@semic.es / hola@ecityclic.com

Telf: 973 280 800

 

Documentació

Model d'adhesió Central Contractació ACM CCDL

Model basats videoactes-modalitat de compra

Model basats videoactes-modalitat de rènting

- 2016.01 Plec clàusules administratives

- 2016.01 Plec prescripcions tècniques

- 2016.01 Contracte 1a pròrroga ('Actadigital') - UTE Virtual Reality Solutions-Soluciones Informáticas Globales

- 2016.01 Contracte 2a pròrroga ('Actadigital') - UTE Virtual Reality Solutions-Soluciones Informáticas Globales

2016.01 Contracte 3a pròrroga ACTA DIGITAL - UTE VIRTUAL REALITY SOLUCIONES INFORMÁTICAS GLOBALES

- 2016.01 Contracte 1a pròrroga Ambiser

- 2016.01 Contracte 2a pròrroga Ambiser

2016.01 Contracte 3a pròrroga AMBISER

- 2016.01 Contracte 1a pròrroga Semic

- 2016.01 Contracte 2a pròrroga Semic

2016.01 Contracte 3a pròrroga Semic

 

Col·laboradors