IniciFormació › Seminari d'actualització. Governança ...

Seminari d'actualització. Governança i gestió del sistema públic de serveis socials

OBJECTIUS

L’any 2013, l’ACM i la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la UAB van organitzar, amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, una diplomatura de postgrau en gestió dels serveis socials. L’èxit de les dues edicions realitzades ens porta a oferir un seminari d’actualització de durada anual en què, a través de diverses sessions especialitzades, s’analitzaran de forma pluridisciplinar totes aquelles matèries que puguin tenir interès en l’àmbit dels serveis socials locals, ja es tracti de noves qüestions que són conseqüència de l’aplicació d’un marc normatiu que es troba en canvi continu com de qüestions recurrents sorgides de la pràctica quotidiana de les administracions, i que generen un debat permanent en el si dels usuaris i dels prestadors d’aquests serveis. Per això, aquest seminari està específicament orientat al personal al servei de les administracions públiques locals i, en particular, al qui exerceixen de tècnics i responsables de l’àrea de serveis socials.

  • Conèixer les novetats normatives que afecten l’àmbit dels serveis socials
  • Analitzar les millors pràctiques per a una gestió pública de serveis en perspectiva gerencial
  • Interaccionar amb tots els actors involucrats en aquest sector (administracions, entitats privades, ciutadans)
  • Aprendre  a prendre i considerar el coneixement com un valor de millora de la pràctica professional
  • Motivar la discussió i el debat constructius com a forma d’excel·lir en la gestió dels serveis públics
  • Aportar eines i instruments per desenvolupar noves propostes creatives en el marc del sistema públic de serveis socials
  • Potenciar l’ètica i la transparència en la gestió pública local
  • Promoure el lideratge i el treball en equip
  • Millorar la planificació i l’organització de les estructures administratives amb competència en l’àmbit dels serveis socials
PROGRAMA

Primera sessió. Dimarts, 14 de juny

9.00-9.30h - Inauguració

9.30-10.30h - La LRSAL i les competències en matèria de serveis socials municipals. El concepte d’exclusió social: una finestra d’oportunitat

Sra. Sònia Guerra López, directora de l'Àrea d’Igualtat i Drets Socials, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

10.30-11.00h Pausa

11.00-12.00h - L'avaluació de l'impacte en serveis socials (o com saber si allò que fem serveix d’alguna cosa)

Sr. Marc Àmbit Fernández, consultor en gestió de projectes

12.00-13.00h - Serveis socials i nous models de gestió local

Sr. Jordi Joly Lena, politòleg, director de Jolyadvising

13.00-14.00h - Taula rodona i debat

 

Segona sessió. Dimarts, 18 d’octubre

9.30-10.30h - Transparència, ètica i serveis socials

Sra. Begoña Román Mestre, professora de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i presidenta del Comitè d’Ètica del Serveis Socials a Catalunya

10.30-11.00h - Pausa

11.00-12.00h - Repercussions econòmiques en els canvis de dogma de gestió dels serveis socials

Sr. Antoni Calpe Jordà, viceinterventor general, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

12.00-13.00h - La bona administració en el sector del serveis socials

Sr. Rafael Ribó Massó, Síndic de Greuges de Catalunya

13.00-14.00h - Taula rodona i debat

 

Tercera sessió. Dimarts, 13 de desembre

9.30-10.30h - Processos de canvi en els serveis socials en un escenari de crisi

Sra. Lucia Linuesa Junquero, directora de Serveis Socials, Ajuntament de Terrassa

10.30-11.00h - Pausa

11.00-12.00h - Nous indicadors de qualitat i impacte per millorar els models d’avaluació

Sr. Eladi Torres González, director executiu de Planificació, Gestió de Recursos i Avaluació, Institut de Serveis Socials, Ajuntament de Barcelona

12.00-13.00h - Els serveis socials del futur

Sr. Fernando Fantova Azcoaga, consultor social

13.00-14.00h - Taula rodona i debat

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realitzacio: Aula de l'ACM

Horari: de 9 a 14:30 hores

INSCRIPCIÓ