IniciFormació › La col·laboració publicoprivada en la pro...

La col·laboració publicoprivada en la promoció d’habitatge assequible i social

Data curs
30 maig de 2023
Contacte de formació

Eva Batayé (eva.bataye@acm.cat)  - Tel. 934961616 Ext.107

La col·laboració publicoprivada és una eina clau per ampliar el parc d’habitatges, especialment en l’àmbit de l’habitatge protegit, i són diverses les formules per articular-la (convenis de col·laboració, creació de societats d’economia mixta, dret de superfície, habitatge col·laboratiu, etc.).

En tot cas, és essencial que les polítiques en matèria d’urbanisme i habitatge estiguin alineades en un objectiu comú –atès que la primera no pot oblidar la finalitat social dels habitatges i la necessitat d’assegurar-ne l’existència a través de la determinació dels usos admesos–, i que la política fiscal no suposi un inconvenient per abordar aquesta col·laboració. Així mateix, és important que les mesures de col·laboració publicoprivada estiguin ben dissenyades i regulades per evitar possibles desviacions, i que es vetlli per la protecció dels drets dels ciutadans i la qualitat dels habitatges construïts.

Programa

9.00-9.15 h. Inauguració

 • Sra. Joana Ortega, secretària general de l'ACM
 • Sra. Marina Berasategui, Secretària d’Habitatge, Generalitat de Catalunya

9.15-10.00 h. L’impuls de les polítiques d’habitatge i la participació de la iniciativa privada

 • Sr. Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo, Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

10.00-11.00 h. La promoció publicoprivada d’habitatges assequibles de lloguer

 • Sr. Donato Muñoz, conseller delegat, Cevasa
 • Sr. Amadeu Iglesias, director gerent, Impsòl

11.00-11.30 h. Pausa

11.30-12.00 h. Mesures urbanístiques per afavorir la creació de sòl destinat a habitatge assequible

 • Sr. Xavier Vilajoana, president, APCE

12.00-12.45 h. Societats municipals de col·laboració publicoprivada. El contracte de concessió d’obra pública

 • Sr. Joan Alemany, advocat i professor de dret administratiu, Universitat de les Illes Balears

12.45-13.15h. L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

 • Sra. Glòria Rubio, coordinadora, Fundació La Dinamo

13.15-14.00 h. El marc fiscal de l’habitatge en compra i lloguer

 • Sr. Antonio Gil, advocat, Cuatrecasas

14.00 h. Cloenda

Dades d'interès

Data:  Dimarts, 30 de maig de 2023

Horari: De 9.00 a 14.00h

Modalitat: Online

Lloc: Aula virtual Zoom de l'ACM-FAAEE

Direcció

 • Dra. Judith Gifreu Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, codirectora de la Càtedra Barcelona, d’Estudis d’Habitatge, Universitat Autònoma de Barcelona.

Coordinació tècnica

 •  Sr. Francesc Iglesies i Riumalló, cap de formació, programes i publicacions, ACM.
 •  Sra. Eva Batayé Mármol, tècnica de formació, programes i publicacions, ACM.

Titulació

 • S’expedirà un certificat d’aprofitament als participants que acreditin un 80% d’assistència a la sessió.

Inscripcions

 • Podeu trucar al telèfon 934 961 616 ext.107 o adreçar-vos al correu electrònic: eva.bataye@acm.cat (Eva Batayé) 
Destinataris

Destinataris:

 • Càrrecs electes locals
 • Personal directiu i tècnics del sector públic local
INSCRIPCIÓ