IniciFormació › Diplomatura de Postgrau en gestió i promoci...

Diplomatura de Postgrau en gestió i promoció dels actius locals - 2a edició semipresencial

Portada Gestió Actius Locals II edició
Data curs
01 desembre de 2021 a 27 juliol de 2022

OBERTA LA PREINSCRIPCIÓ

Objectius

Aquest programa de formació superior universitària dóna a conèixer els instruments existents per contribuir al desenvolupament local, la promoció econòmica i la gestió pública dels actius territorials des de l’administració pública. Avalua també quina concertació público-privada és la possible i òptima per revaloritzar el territori amb la finalitat de preservar els recursos naturals, el paisatge, el patrimoni i la cultura, i generar un desenvolupament sostenible.Aquesta segona edició amplia les sessions específiques sobre experiències de projectes Fons europeus Next Generation, amb la finalitat que l’alumne pugui desenvolupar a nivell pràctic un projecte en aquests àmbit.

Per això, està enfocat des d’una perspectiva transversal i interdisciplinària i aborda diverses òptiques: desenvolupament econòmic, emprenedoria i finançament, economia verda i/o circular, medi ambient, territori paisatge, turisme, oci, hostaleria, patrimoni material i immaterial, cultura, gestió de biblioteques, espectacles i museus.

Contingut i programa

Metodologia i estructura

El curs està previst impartir-lo en modalitat semipresencial. Del total de 268 hores el el 75% com a mínim seran virtuals. Però tot això pot variar en funció de la situació sanitària.

El disseny acadèmic de les sessions teòriques segueix el concepte de flipped classroom (classe invertida), on durant les classes l’alumne és el protagonista gràcies a la formació teòrica deductiva que fomenta l’autoaprenentage.

La  formació pràctica a partir de tallers, inclou les visites al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, i l’Agència de Desenvolupament local de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa S.A.El treball final de Grau s’orientarà als Fons europeus Next Generation.

Per obtenir la titulació del postgrau és imprescindible una assistència mínima del 80% de les sessions, i la superació de 4 treballs pràctics durant el curs i un treball pràctic final.  

 

Programa:

Mòdul 1

Organització i règim jurídic local (4.5 cr.)

1.1. Normativa local

1.2. Competències locals

1.3. Organització i funcionament dels ens locals

1.4. Administració electrònica i procediment administratiu

1.5. Instruments de limitació i autorització

1. 6. Instruments de foment i subvencions

1.7. Contractació administrativa

1.8. Gestió de serveis i iniciativa econòmica local

1.9. Ens instrumentals

1.10. Procediment sancionador

1.11. Béns públics

1.12. Govern obert i transparència

1.13. Protecció de dades i accés a la informació

1.14. Bona administració i integritat

1.15. Planificació i gestió del territori i urbanisme

1.16. Gestió pressupostària

1.17. Intervenció i control econòmic administratiu

 Mòdul 2

Gestió pública (4.5 cr.)

2.1. Introducció a la gestió pública

2.2. Planificació estratègica

2.3. Gestió integral de projectes

2.4. Organització d’esdeveniments

2.5. Planificació, gestió, seguiment i avaluació de polítiques públiques

2.6. Gestió de la qualitat i de l’excel·lència

2.7. Gestió de les persones

2.8. Gestió dels recursos econòmics

2.9. Gestió de la promoció i de la comercialització de projectes culturals

2.10. Gestió de projectes europeus de desenvolupament i dinamització

2.11. Estratègies comunicatives 2.0

2.12. Comunicació organitzativa

2.13. Gestió de la visibilitat i de la reputació

2.14. Ètica en la gestió pública i privada

 Mòdul 3

Desenvolupament econòmic (1 cr.)

 3.1. Teixit econòmic productiu i comerç. Promoció econòmica

3.2. Finestreta única empresarial

3.3. Formes jurídiques empresarials (I) (Societats mercantils, treball autònom i autoocupació

3.4. Formes jurídiques empresarials (II) (Cooperatives i societats laborals, altres entitats: associacions, fundacions, ...)

3.5. Polígons d’activitat econòmica

 Mòdul 4

Emprenedoria (2 cr.)

 4.1. Serveis locals de creació d’empreses

4.2. Perfil i rol de l’emprenedor

4.3. Assessorament, orientació i tutorització

4.4. Espais: vivers d’empreses, coworking, incubadores

4.5. Fases d’un projecte emprenedor: idea, llavor, creació d’empresa, creixement/internacionalització i consolidació

4.6. Metodologies emprenedores: Canvas, Design Thinking, Lean Startup, Agile

4.7. Línies de finançament, subvencions, ajuts i premis

4.8. Aspectes legals: patents, marques i pactes de socis

 Mòdul 5

Empresa (1 cr.)

 5.1. Pla d’empresa

5.2. Pla d’operacions

5.3. Pla de recursos humans

5.4. Pla comercial i de màrqueting

5.5. Pla econòmic financer

 Mòdul 6

Territori, medi ambient i paisatge  (3 cr.)

 6.1. Medi ambient i desenvolupament sostenible

6.2. Introducció al règim jurídic

6.3. Economia del medi ambient

6.4. Planificació i gestió del territori

6.5. Els espais protegits: funcions i mecanismes de gestió

6.6. El paisatge com a recurs: els instruments de paisatge

6.7. Patrimoni cultural, paisatge i medi ambient

6.8. Paisatge vitivinícola

 Mòdul 7

Turisme (3.5 cr.)

 7.1. Introducció al règim jurídic turístic

7.2. Els factors del desenvolupament turístic

7.3. El paper de la imatge de les destinacions turístiques

7.4. La competitivitat de les empreses turístiques

7.5. Les certificacions turístiques

7.6. Les llicències d’activitats vinculades al turisme

7.7. Innovació i turisme en el sector agroalimentari

7.8. Els impactes territorials de l'activitat turística: el canvi climàtic

7.9. Serveis climàtics pel sector turístic 

 Mòdul 8

Patrimoni i cultura (3.5 cr.)

 8.1. Marc conceptual de patrimoni i cultura

8.2. Introducció al règim jurídic

8.3. Introducció a la gestió cultural en l’àmbit local

8.4. Comunicar la cultura al segle XXI

8.5. Gestió de programacions estables d’espectacles

8.6. Planificació i gestió de recursos patrimonials i museístics

8.7. Gestió d'equipaments vinculats al patrimoni cultural

8.8. Gestió del cicle festiu

8.9. Gestió de monuments

8.10. Patrimoni bibliogràfic

8.11. Gestió museística

8.12. Fàbriques de creació artística i cultural

8.13. Patrimoni documental

8.14. Biblioteques, cap a la transformació digital

8.15. Espais de patrimoni cultural immaterial

8.16. Patrimoni immaterial gastronòmic

 Mòdul 9

Gestió de projectes next generation (2 cr.) i pràctqiues integrades.

 9.0 Gestió de projectes next generation.

9.1 Pràctica integrada I. 

9.2 Pràctica integrada II. 

9.3 Pràctica integrada III. 

9.4 Pràctica integrada IV. 

9.5 Pràctica integrada V. 

 Mòdul 10

Projecte final (5 cr.)

Destinataris
  • Directius i titulats superiors de primer i segon cicle universitari que treballin en l’Administració local en els àmbits de: àrees de desenvolupament econòmic, gestió del patrimoni, turisme, cultura, medi ambient i d’altres actius immaterials.
  • Directius que en l’àmbit privat es relacionen amb els ens locals: empreses d’oci, turisme sostenible, gestió del patrimoni, medi ambient, hostaleria, economia circular o verda...
Requisits i criteris d'admissió

Places limitades (màxim 30)

Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

Criteris de d’admissió: Currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.

Informació general

Modalitat: Semipresencial (els dimecres en horari de matí i tarda)

Lloc de realització: Aula virtual de la URV  i aula de Formació de l'ACM.C/ València, 231 5a planta Barcelona

Preu de la matrícula: 800,00 €

Informació: Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 496 16 16 extensió 217 o adreçar-vos al correu electrònic cristina.soler@acm.cat

INSCRIPCIÓ