Inici › Informació rellevant sobre les eleccions mu...

Informació rellevant sobre les eleccions municipals - 2023

Documentació d'interès

- Nota informativa de la Diputació de Barcelona en relació a les instruccions aprovades per la JEC en les eleccions municipals 2019: DOCUMENT

- Instrucción 2/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación al objeto y los límites de las campañas institucionales y de los actos de inauguración realizados por los poderes públicos en periodo electoral. ENLLAÇ

- Instrucción 3/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación de la prohibición de realización de campaña electoral incluida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ENLLAÇ

- Meses electorals. Dietes: Orden INT/212/2023, de 1 de marzo, de regulación de la dieta de los miembros de las mesas electorales: ENLLAÇ

 • Relació de municipis de la provincia de Girona, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població i el nombre de regidors: DOCUMENT
 • Relació de municipis de la provincia de Barcelona, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població i el nombre de regidors: DOCUMENT
 • Relació de municipis de la provincia de Lleida, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població i el nombre de regidors: DOCUMENT
 • Relació de municipis de la provincia de Tarragona, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població i el nombre de regidors: DOCUMENT
 • Relació d’entitats municipals descentralitzades i del nombre de vocals que els corresponen. ENLLAÇ.

 

Calendari previst de les eleccions locals 2023

 • Publicació del decret de convocatòria al BOE: 4 d'abril

Segons l’article 50, apartats 2 i 3 LOREG, des de la convocatòria de les eleccions fins a la seva celebració queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat pels poders públics, directament o indirectament, que contingui al·lusions a les realitzacions o als èxits obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions. També es prohibeix realitzar qualsevol acte d’inauguració d’obres o serveis públics o dels seus projectes, sigui quina sigui la denominació utilitzada, sens perjudici que aquests obres o serveis puguin entrar en funcionament.

Eleccions

 • Data de les eleccions: 28 de maig
 • Sorteig de la composició de les meses electorals: del 29 d’abril al 3 de maig

Cens electoral

 • Inici de l’exposició pública del cens electoral: 10 d'abril

Candidatures

 • Últim dia per comunicar les coalicions electorals: 14 d'abril
 • Termini de presentació de les candidatures davant la Junta Electoral: del 19 al 24 d’abril
 • Publicació oficial de les candidatures presentades: 26 abril
 • Proclamació de les candidatures oficials proclamades, amb les correccions corresponents: 2 de maig

Campanya electoral

 • Durada: del 12 al 26 de maig

Votacions

 • Últim dia per demanar el vot per correu, que es pot sol·licitar des de la convocatòria de les eleccions: 18 de maig
 • Votació per correu: del 8 al 24 de maig
 • Termini per demanar el vot des de l’estranger: del 4 al 29 d’abril
 • Votació des de l’estranger: del 2 al 24 de maig
 • Escrutini general a les juntes electorals de zona. Publicació dels resultats oficials al BOE fins a 40 dies després de la proclamació dels electes: 17 de juny

Post-eleccions

 • Ple de constitució dels nous ajuntaments i elecció d'alcaldes o alcaldessa: 17 de juny
 • Constitució dels nous consells comarcals: mitjans de juliol