IniciACMHistòria › 1982

1982

El 27 de novembre se celebra la segona Assemblea a Matadepera (Vallès Occidental), on Montañà és reelegit. El lema “Un municipi, un vot” presideix la segona reunió i, a partir de llavors, es converteix en un principi bàsic de la política de l’ACM. Tots els municipis tenen els mateixos drets i deures independentment de la seva demografia, pressupost, situació geogràfica o mida.

Així, a l'Assemblea es va ratificar la voluntat de defensar tots els municipis a través dels diversos serveis i ajuts, així com la superació de la divisió territorial del país en províncies i apostar per la vertebració natural del territori en comarques amb una clara vocació nacional.

En aquests primers anys la principal dificultat era vertebrar una associació a nivell tècnic amb pocs recursos. En els tres primers anys hi va haver 300 ajuntaments adherits, cosa que va permetre posar-la en marxa plenament.