IniciACMHistòria › 1983

1983

El 5 de novembre de 1983 es va fer la 3a Assemblea de l'ACM a Igualada que obria el camí cap a la consolidació de l'entitat municipalista. Va servir també per visualitzar el suport institucional a l'Associació gràcies a la presència del president del Parlament de Catalunya, Heribert Barrera, i del president de l'Associació de Municipis Bascos (Euskadiko Udaleen Elkartea), Iñaki Oregui.

L'alcalde d'Olot, Arcadi Calzada, esdevé el nou president de l'ACM, substituint a Montañà. En aquell any la principal preocupació era la futura aprovació de la Llei de bases de règim local i la Llei de finançament de les hisendes públiques. Segons el mateix Calzada, "no hi haurà autonomia municipal si no hi ha competències ben dotades econòmicament".

*Delegació de l'ACM visita el president de la Generalitat de Catalunya.

Delegació de l'ACM visita el president de la Generalitat