IniciACMHistòria › 1991

1991

El 26 de gener a Barcelona se celebra la sisena Assemblea. Un cop consolidada l’entitat, es marquen nous reptes com la millora de les polítiques mediambientals amb la necessitat d’una major dotació econòmica, i es manifesta la preocupació per la lentitud amb què els consells comarcals van assumint les noves competències. S’aproven els nous estatuts de l’ACM per afrontar el nou context.

La setena Assemblea se celebra el 26 d’octubre al Palau de la Diputació de Tarragona. Juli Sanclimens és reelegit president de l’Associació. S’aproven dues resolucions sobre l’ordre públic i les juntes locals en matèria de seguretat, i la revisió del finançament de les hisendes locals respecte als petits municipis.

Sota el nom de Directori, s’imprimeix la base de dades d’ajuntaments i ens públics.