Inici › Oferta de treball

Oferta de treball

Conserge- Manteniment

  • Jornada: la jornada laboral serà a temps complert (40 hores setmanals). De forma ordinària l’horari serà de dilluns a divendres, de 13:30h a 21:30h, sens perjudici que pugui alterar-se per les necessitats del servei. 
  • Retribució: a convenir segons vàlua del candidat.  

 

  • Funcions:

Sens perjudici de l’assignació d’altres tasques, les funcions bàsiques que corresponen al lloc del treball són les següents:

- Neteja diària bàsica dels espais de l’entitat (lavabos, despatxos, sales de reunions, sales comunes, vehicles de l’entitat si s’escau).

- Revisió ordinària i manteniment de l’estat de les instal·lacions.

- Control de l’estoc del material de neteja i divers, necessari per les seves funcions.

- Control i ordre dels magatzems.

- Tasques senzilles de reparació i manteniment.

- Preparació de les sales per a les activitats que s’hi han de dur a terme.

- Suport als departaments de l’entitat (missatgeria, compres de material, fotocòpies, ensobrar, etc.)

- Si escau, controlar l’entrada de persones i atendre trucades des de recepció, quan sigui necessari.

- Obertura i tancament de les instal·lacions.

 

  • Requisits:

- Major de 18 anys.

- Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

- Acreditar experiència prèvia o coneixements en l’exercici de les funcions que li corresponen.

- Persona responsable, ben organitzada, activa i polivalent.

- Català parlat.

 

  • Selecció:

- Valoració del CV.

- Entrevista personal amb la direcció i el cap de l’ àrea de referència.

 

Les persones interessades han d’enviar el seu CV a: administracio@acm.cat