Inici › XXIV Assemblea

XXIV Assemblea

 

Lloc: Vic (Auditori Marià Vila d'Abadal)

Modalitat: presencial

Dia: Dissabte 16 d'octubre de 2021

Hora: 10:00h

Més informació: assemblea@acm.cat

 

Convocatòria XXIV Assemblea

Inscripció

Reglament XXIV Assemblea

Model delegació vot

Acta XXIII Assemblea

Proposta de resolució

Inscripció premsa

 

Ordre del dia

1. Constitució de la Mesa.

2. Benvinguda i salutacions.

3. Aprovació, si escau, de l’Acta de la XXIII Assemblea de l’ACM.

4. Informe de Direcció.

      - Altes i baixes

      - Activitat Institucional

      - Àrees

      - Pla de Mandat

5. Ratificació del nomenament de membres del Comitè Executiu.

6. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2020.

7. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost i de les quotes per a l’exercici 2021.

8. Propostes de resolució.

9. Cloenda.