Inici › Enquestes municipalistes sobre qüestions d...

Enquestes municipalistes sobre qüestions d’interès

Enquesta sobre el finançament dels consells comarcals

Data: Gener de 2022

Presentació dels resultats de l'enquesta realitzada als 41 consells comarcals per part de l'Associació Catalana de Municipis.

Conclusions de l'ensquesta. ENLLAÇ

 

Enquesta en relació a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Data: Novembre de 2022

Presentació dels resultats de l'enquesta realitzada als municipis de Catalunya per part de l'Associació Catalana de Municipis en relació a la reforma de l'impost de plusvàlua i a les conseqüències per a la suficiència financera dels ens locals.

Conclusions de l'ensquesta. ENLLAÇ

 

La participació dels petits municipis en els fons Next Generation

Data: Juliol de 2022

Presentació dels resultats de l'enquesta realitzada als municipis de Catalunya de menys de 2.000 habitants i Consells Comarcals per part de l'Associació Catalana de Municipis en col·laboració amb la Direcció General de Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya.

Conclusions de l'ensquesta. ENLLAÇ

 

Enquesta sobre la gratuïtat de l'I2

Data: Setembre de 2022.

Presentació dels resultats de l'enquesta realitzada als municipis de Catalunya per part de l'Associació Catalana de Municipis.

Conclusions de l'ensquesta. ENLLAÇ.

 

Enquesta sobre el model policial a Catalunya

Data: Setembre de 2022.

Presentació dels resultats de l'enquesta realitzada als municipis de Catalunya que disposen de policia local per part de l'Associació Catalana de Municipis.

Conclusions de l'ensquesta. ENLLAÇ.