Inici › Documentació d'interès sobre finança...

Documentació d'interès sobre finançament europeu

Europa

 • Breu resum sobre la tipologia dels fons europeus: En aquesta presentació trobareu un breu resum sobre quin fons europeus hi han, com s’organitzen i com s’han distribuït els diners del Next Generation EU.
   
 • Pla de Recuperació per a Europa: L’arribada de la pandèmia, ha fet reformular el pressupost de la Unió Europea per al període 2021-2027 (1,0743 bilions d’euros) i ha creat nous mecanismes de finançament, el New Generation EU (750.000 milions d’euros) per a contribuir a la reparació dels danys econòmics i socials, iniciar la recuperació europea i preservar i crear ocupació. En total, la UE disposarà d’un total de 1,824 bilions d’euros fins l’any 2027.

Aquests dos instruments, el Marc financer Pluriennal com el Next Generation EU, contribuiran a transformar la UE a través dels seves principals polítiques, en particular el Pacte Verd Europeu, la revolució digital i la resiliència.

En aquest document, trobareu totes aquelles informacions relacionades amb el Pla de recuperació per a Europa.

 

ESTAT ESPANYOL

El Govern espanyol ha decidit avançar en els propers Pressupostos Generals, 27.000 milions d’euros d’aquest Pla, per a permetre accelerar l’execució d’aquest, un cop s’aprovin els pressupostos.

Aquest pla s’estructura en 10 polítiques tractores.

 

CATALUNYA

 • Pàgina web del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre els fons europeus: Recull de tota la informació d’interès relacionat amb els fons europeus. Aquí trobareu un apartat específic sobre els Fons Next Generation (preguntes més freqüents, convocatòries, governança, normativa,...), però també informació sobre els fons estructurals gestionats per la Generalitat de Catalunya (FEDER, FSE+, FEADER, FEMPA i RIS3CAT).
   
 • Fons Europeus a Catalunya: Aquí trobareu informació sobre oportunitats de finançament europeu: notícies d’actualitat, agenda d’activitats, convocatòries publicades per part de les institucions europees, estatals i catalanes, què fa la Generalitat de Catalunya, eines per a la cerca de socis i exemples de projectes que s’han fet i s’estan fent a Catalunya amb finançament europeu. I també us podreu subscriure al butlletí per a rebre les darreres notícies relacionades amb els fons europeus, incloses les convocatòries.
   
 • Next Generation Catalonia
   
 • Criteris de comunicació del Next Generation EU

 

ENS LOCALS

 

 

NORMATIVA a tenir en compte:

 • Reial Decret 36/2020, de mesures urgents per a la modernització de l’administració i execució del PRTR.
   
 • Resolució de 29 d’abril de 2021, de la subsecretària, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 27 d’abril de 2021 en el que s’aprova el PRTR.
   
 • Ordre HFP/1030/2021, en la que es configura un sistema de gestió.
   
 • Ordre HFP/1031/2021, procediment i format de la informació a proporcionar per a les entitats del sector públic estatal.
   
 • DECRET LLEI 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
   
 • REGLAMENT (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.