Inici › Passos a seguir i informació rellevant per ...

Passos a seguir i informació rellevant per a demanar Fons Next Generation EU (NGEU)

1. IDENTIFICACIÓ PRIORITATS I NECESSITATS

Fer diagnosi de les prioritats i necessitats territorials i polítiques de cada ens local, i identificar-ho amb els diferents components desglossat del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

 

2. RECERCA DE CONVOCATÒRIES

L'ACM fa un recull de les convocatòries d’interès per al món local.

Generalitat de Catalunya:

Govern de l’Estat:


 

3. IDENTIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIES

 1. Estar pendent de la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria
 2. Tenir en compte:
 • Elegibilitat: qui s’hi pot presentar
 • Objecte de la convocatòria
 • Actuacions finançables
 • Marc Temporal: termini, inici i finalització de les actuacions
 • Finançament
 • Amb qui col·laborarem
 1. Preveure assessorament (i tenir en compte si és elegible o no)

 

4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Dades bàsiques: Qui serà el representant legal.

Part tècnica: Redacció tècnica del projecte

 • Descripció general
 • Objecte general i específics
 • Llista d’actuacions
 • Cronograma
 • Pressupost i finançament
 • Import a sol·licitar

(*) Veure qui redactarà la part tècnica del projecte (recursos propis o contractació externa). Depenent de la convocatòria, aquesta despesa no serà elegible.

Part de gestió: Preparació de la documentació, presentació i tramitació de la subvenció, així com la gestió i justificació d’aquesta.

 • L’ACM disposarà del servei de consultoria per a l’acompanyament en la tramitació i gestió de subvencions (IV TRIM 2022).

              a. Mapatge i detecció de les possibles línies d’ajuts

              b. Acompanyament en la tramitació de subvencions

              c. Servei d’assessorament i acompanyament a la justificació

              d. Servei d’elaboració de Pla de Mesures Antifrau

 • Veure qui gestionarà la tramitació de la subvenció i justificació d’aquesta (recursos propis o contractació externa).
   

5. OBLIGACIONS TRANSVERSALS EN ELS FONS NGEU

ORDRE 1030/2021. Obligacions per a les entitats executores (ens locals inclosos):

 • Concepte de fita i objectiu (art.3), així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat (ANNEX II.B.3 i ANNEX III.A)
 • Etiquetat verd i digital (art. 4)
 • Anàlisi de risc  (art. 5) en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació de resultat sobre la avaluació inicial (ANNEX II.B4 i ANNEX. III.B).
 • Reforç dels mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès (art. 6) (ANNEX III.C):

       - Pla de Mesures Antifrau: termini de 90 dies des de que es tingui coneixement de l'atorgació de la subvenció. Guies disponibles
       - Test de conflicte d’interès, prevenció del frau i corrupció (ANNEX II.B.5)
       - Declaració absència de conflictes d’interès (DACI) (ANNEX IV.A)
       - Cessió i tractament de les dades (ANNEX IV.B)
       - Compromís de compliment de principis transversals (ANNEX IV.C)
   
 • Comptabilitat en el règim d’ajudes i prevenció del doble finançament (art. 7) (ANNEX III.C)
 • Identificació del perceptor final dels fons (art. 8)
 • Comunicació (art.9: Identitat visual)
 • Modificació i seguiment dels principis aplicables (art. 10)
 • Sistema d’informació de gestió i seguiment (art. 11)
 • Informe de gestió (art. 12) ANNEX II.B.2
 • Declaració de gestió (art. 13)
   

6. A TENIR EN COMPTE

 • Despeses elegibles
 • IVA: en moltes convocatòries no és elegible
 • Pla de Mesures Antifrau: tenir-lo fet quan més aviat millor
 • Despeses de personal: en moltes convocatòries no és elegible
 • Doble finançament amb altres convocatòries: no és permès
 • Inici de les actuacions elegibles: depenent de la convocatòria
 • Jornades i info days
 • Criteris de sostenibilitat i digitalització
 • Existència d'altres fons de finançament europeu: Fons Competitius

Fons Comptetitius

Cal tenir en compte tots les fons de finançament que disposa la Comissió Europea. Els fons competitius, són de concurrència a tot Europa. Hi han molts programes de finançament de tot tipus. Mínim han de ser tres socis europeus d’arreu d’Europa. El co-finançament, habitualment, és del 80% i les despeses de personal i IVA, són elegibles.

Recull de totes les convocatòries (europees, estatals i nacionals) i butlletí de difusió d’aquestes (setmanal)