IniciÀrea de ContingutsÀrea de Continguts › Atenció a les persones

Atenció a les persones

Futura Llei de Promoció de l'Autonomia Personal (LAPCAT) (10 maig 2017)

Del Pacte de la Infància al Pla Integral de la Infància (24 de novembre)

- Sessió formativa sobre el Conveni marc d'adhesió en relació amb actuacions destinades a la cancel·lació de deutes per a famílies en situació de pobresa. (Clica per consultar el document)

Model d'intervenció socieducativa no residencial (6 abril de 2017)

 

SALUT

Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública (PINSAP 2017-2020)

Guia per ajuntaments: 'Actuacions comunitàries de prevenció del tabaquisme' (Març 2017)

Procés participatiu per planificar la xarxa d'atenció urgent i continuada (Clica per ampliar informació)

 

CONTRACTE PROGRAMA 2017

- Informació del Contracte Programa 2017

- Addenda Contracte Programa 2017

 

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

- Acord per a la Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya (15 maig 2017)

- La renda garantida de ciutadania (31 de març de 2017)

- Reunió entitats municipalistes i Consellera Bassa (20 juliol 2017)

 

 

ESTRATÈGIA SENSELLARISME

- Presentació Estratègia Sensellarisme

- Proposta enquesta Àrees Bàsiques Serveis Socials

 

EDUCACIÓ

Criteris programació curs 2018-2019 (8 febrer 2018)

Esborrany Decret servei menjador escolar (31 maig 2017)

Infografia Preinscripció 2017-2018

- Aportacions a la proposta de Decret de menjador escolar (març de 2017) Clica per consultar el document

Aportacions dels ens locals en relació als ajuts de menjador (desembre de 2016) Clica per consultar el document

 

 

- Distintiu per la igualtat de gènere

Presentació Distintiu per la igualtat de gènere

Norma SG City 50-50 - Distintiu per la igualtat de gènere

 

Acord entre l'Institut Català de les Dones i món local per l'impuls de polítiques d'igualtat de gènere (15 maig 2017)

Modificacions de les taxes dels informes d'estrangeria (29 març 2017)

 

 

- Documentació relativa a la Jornada “Les polítiques de dones en els ens locals: reptes i oportunitats”

 

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Xarxa de centre per a la igualtat

Punt d'igualtat de Santa Cristina d'Aro

Servei d'informació i atenció a les dones (Consell Comarcal Ribera d'Ebre)

Siad de Maçanet de la Selva

Siad i atenció a persones LGTBI (Vilanova i la Geltrú)

 

Taula de Ciutadania i Immigració

 

Pla de Ciutadania i Migracions 2017-200

Avantprojecte de Llei d'Igualtat de tracte i no discriminació

Resum idees principals Pla de Ciutadania i Migracions 2017-2020