IniciCentral compresProductes › Accidents – Lot 1 Expedient 2023.01

Accidents – Lot 1 Expedient 2023.01

Aquesta assegurança garanteix, segons el conveni que te cada Ens local, les contingències de mort, Invalidesa ( ja sigui total, absoluta o parcial ) per accident pel personal funcionari i laboral, personal, alts càrrecs i regidors i qualsevol altra persona, dels ens públics adherits.

S’estableixen als plecs taxes, de manera que cada Ens públic podrà optar a escollir aquelles cobertures i capitals assegurats que desitgi, sent un sistema flexible i Obert a les necessitats de cada Ens.

S’estableix un sistema de seguretat per el qual és assegurat qualsevol persona que forma part del TC de l’Ens de manera que amb una regularització anual, és suficient.

S’ha establert també un grup C, per els qual, els Ens poden contractar a través de ACM aquelles pòlisses temporals o pòlisses petites de repetició ( Casals, cursos de formació, sortides, etc) fent una adhesió i evitant així els inconvenients de una contractació menor repetitiva.

La contractació d’aquesta pòlissa es dur a terme des del servei de mediació de FERRER & OJEDA, la corredoria de seguros especialitzada en l’assessorament, contractació i tramitació de sinistres, adjudicatària del servei de mediació d’assegurances.

 

SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES

Exp. 2023.02

Adjudicatari: FERRER & OJEDA

Empresa adjudicatària: Zurich Insurance Europe AG-Sucursal en España (Zurich Insurance PLC, Sucursal en España)

Tots els ens locals compten, independentment de la seva mida o del seu pressupost, amb una assegurança que els ofereix les millors cobertures del mercat al millor preu.

El contracte té una durada inicial de 24 mesos, a partir de l'1 de gener de 2024. Es podrà prorrogar per a dos períodes més de dotze mesos cadascun.

Més de 850 ens locals confien les seves assegurances a la Central de Compres del món local