IniciCentral compresProductes › Lot 22. Serveis de col·laboració revisió ...

Lot 22. Serveis de col·laboració revisió sistemes d'informació

GRUP 22 – Servei de col·laboració en la revisió dels sistemes d’informació. Demarcació Catalunya

D’acord amb el punt A) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt B) de la clàusula 39 del PCAP.

Criteri

  Empresa adjudicatària

Major puntuació

  Objetivo Tarsys SL

Més valorada en criteris de judici de valor

 Faura-Casas Auditors Consultors SL

Més valorada en experiència i formació

 Objetivo Tarsys SL

Preu més baix

  La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

  La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Contracte inferior a 15.000€

  Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Adjudicatari

€/h

Punts

OBJETIVO TARSYS

45,00

33,19

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS

50,00

34,50

ERNST & YOUNG

70,00

33,50

ACTUALTIC

70,00

28,89

Relació d'adjudicataris ordenada de major a menor d'acord amb la puntuació total a l'adjudicació.

Els preus no inclouen l’IVA

Empresa Dades de contacte

ACTUALTIC SL

Margarida Guasch Serran

931 710 025

ERNST & YOUNG SL

 

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS SL

Pere Ruiz Espinós

934 816 469

Enric Ripoll Ros

934 816 469

OBJETIVO TARSYS SL

Joan Alcarria

930 130 374