IniciCentral compresProductes › Defensa jurídica i reclamació de danys –...

Defensa jurídica i reclamació de danys – Lot 4 Expedient 2023.01

Aquesta assegurança garanteixi les despeses en que puguin incórrer els ens locals adherits i les persones per a prestar-los els serveis d’assistència jurídica, judicial i extrajudicial derivats de la cobertura de l’assegurança, així com la reclamació de danys per part dels ens locals.

Es garanteix la defensa penal del personal de l’ajuntament, i molt concretament de la policia local en les seves actuacions.

També es garanteix la reclamació de danys materials als béns de l’ens, també el mobiliari urbà, als tercers causants dels mateixos, sempre que estiguin identificats així com la reclamació de danys personals que pugui patir el personal a causa de la seva activitat en l’ens (habitualment la policia local).

Aquesta pòlissa per tant, permet la recuperació del cost econòmic dels danys que molt sovint es provoquen a béns municipal.

La contratació d’aquesta pòlissa es dur a terme des del servei de mediació de FERRER & OJEDA,  la corredoria de seguros especialitzada en l’assessorament, contractació i tramitació de sinistres, adjudicatària del servei de mediació d’assegurances.

 

SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES

Exp. 2023.02

Adjudicatari: FERRER & OJEDA

 

Empresa adjudicatària: Arag SE, Sucursal en España

Tots els ens locals compten, independentment de la seva mida o del seu pressupost, amb una assegurança que els ofereix les millors cobertures del mercat al millor preu.

El contracte té una durada inicial de 24 mesos, a partir de l'1 de gener de 2024. Es podrà prorrogar per dos períodes més de dotze mesos cadascun.

Més de 842 ens locals confien les seves assegurances a la Central de Compres del món local.