IniciCentral compresProductes › Lot 11 - Serveis de manteniment a tot risc d...

Lot 11 - Serveis de manteniment a tot risc d'escales mecàniques

Serveis de manteniment preventiu, semi risc i tot risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues. Serveis de manteniment bàsic, avançat i prèmium de salva escales. Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques i serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.

Tipus de manteniment / tipus d'equip

Otis Mobility (abans Zardoya)

Kone

Schindler

Manteniment tot risc d'escales mecàniques

2.097,60 €

2.640,00 € 2.777,40 €

Preus per aparell/any (IVA no inclòs)

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents:

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Zardoya

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent

Preu mes baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Més valorada en criteris mediambientals

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

Més valorada en criteris de qualitat

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

Empresa Dades de contacte
Otis Mobility (abans Zardoya Otis SA)

Jaime Ejarque

679 359 282 / 901 240 024

jaime.ejarque@otis.com

Kone Elevadores SA

Óscar Algeciras

932 660 167 / 625 074 403

oscar.algeciras@kone.com

Schindler SA

Xavier Vallcorba

934 309 125 / 629 754 354

xavier.vallcorba@schindler.com