IniciCentral compresProductes › Lot 24. Servei d'assessorament en la ge...

Lot 24. Servei d'assessorament en la gestió i justificació de fons competitius europeus (Girona)

Detecció, tramitació i justificació de línies d’ajut estatals o nacionals i europees. Serveis per a l’elaboració del pla de mesures antifrau.

Adjudicataris

Preu

BAa Consultors

47,40 €/hora

Crowe Accelera Management

44,03 €/hora

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.

63,00 €/hora

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

57,85 €/hora

ERNST & YOUNG, S.L.

70,00 €/hora

* Els preus no inclouen l'IVA

 

D’acord amb el que preveu la clàusula 6 del PPT per aquest lot es defineix la dedicació mitjana en hores aproximades segons  complexitat de tramitació de la sol·licitud. Consulteu al PPT les hores mínimes i màximes per cada nivell de complexitat.

Barem de complexitat

Molt simples

Simples

Complexes

Molt complexes

Pressupost subvencionable atorgat (sense IVA)

Entre 0,1 i 0,25 M€

Entre 0,25 i 0,5 M€

Entre 0,5 i 1 M€

Entre 1 i 5 M€

Nombre de socis beneficiaris

Fins a 3 4 o 5 5 o més 5 o més

Mitjana hores dedicació anual

100

161

261

501

 

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP les entitats locals podran escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris següents:

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

BAa Consultors

Més valorada en criteris de judici de valor

BAa Consultors

Qualitat de la metodologia

Crowe Accelera Management

Experiència de l'equip

BAa Consultors

Preu més baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Contracte inferior a 15.000 €

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades
Empresa Dades de contacte

BAa Consultors

Anna Obach

 623 461 638 / 932 154 231

aobach@baaconsultors.com

baa@baaconsultors.com

Crowe Accelera Management

Bernardo Roman / Raquel Gimenez

628 908 805 / 911 596 001

bernardo.roman@crowe.es

raquel.gimenez@crowe.es

ERNST & YOUNG

Iván Cañizares

699 519 128

ivan.canizaresmolero@es.ey.com

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL

Alex Vera

934 816 469

avera@faura-casas.com

faura-casas@faura-casas.com

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORS, S.L.

Miquel Creixell

682 780 948

miquel.creixell.vine@pwc.com