IniciCentral compresProductes › Lot 6. Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla d...

Lot 6. Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l'Estany, Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès

Serveis de manteniment preventiu, semi risc i tot risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues. Serveis de manteniment bàsic, avançat i prèmium de salva escales. Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques i serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.

Tipus de manteniment / tipus d’equip

Kone

Otis Mobility (abans Zardoya)

Serra

Orona

Manteniment preventiu i rescat interior d’ascensors

420,00 €

507,24 €

569,87 €

734,40 €

Manteniment preventiu i rescat exterior d’ascensors

449,00 €

528,00 €

593,14 €

734,40 €

Manteniment preventiu de muntacàrregues

240,00 €

186,00 €

244,22 €

612,00 €

Manteniment semi risc i rescat interior d’ascensors

565,00 €

621,36 €

674,55 €

795,60 €

Manteniment semi risc i rescat exterior d’ascensors

590,00 €

653,52 €

709,43 €

795,60 €

Manteniment semi risc de muntacàrregues

390,00 €

246,36 €

267,49 €

673,20€

Manteniment tot risc i rescat interior d’ascensors

750,00 €

772,80 €

814,10 €

979,20 €

Manteniment tot risc i rescat exterior d’ascensors

775,00 €

916,32 €

965,30 €

979,20 €

Manteniment tot risc de muntacàrregues

475,00 €

452,64 €

476,84 €

734,40 €

Manteniment bàsic de salva escales

220,00 €

69,00 €

108,00 €

244,80 €

Manteniment avançat de salva escales

247,00 €

124,80 €

162,00 €

244,80 €

Manteniment prèmium de salva escales

305,00 €

257,40 €

216,00 €

244,80 €

Preus per aparell/any (IVA no inclòs)

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents:

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Citylift

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent

Preu mes baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Més valorada en criteris mediambientals

Zardoya

Més valorada en criteris de qualitat

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

 

 

Peces incloses en el semi risc i de referència pel manteniment bàsic

Kone

Zardoya

Serra

Orona

Contacte elèctric del limitador

95,00 €

58,50 €

 62,00 €

75,00 €

Polsadors de les botoneres de cabina i pisos

109,00 €

95,34 €

52,11 €

120,00 €

Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos

95,00 €

130,36 €

50,21 €

122,00 €

Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines

39,00 €

9,30 €

66,27 €

32,00 €

Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina

26,00 €

5,00 €

35,28 €

17,00 €

Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques

143,00 €

55,74 €

 82,07 €

80,00,€

Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques

100,00 €

70,00 €

40,00 €

110,00 €

Contactes de presència de portes de pis

78,00 €

70,20 €

74,56 €

54,00 €

Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina

90,00 €

87,62 €

74,56 €

70,00 €

Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina

140,00 €

80,74 €

94,01 €

119,00 €

Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de cabina

144,00 €

136,93 €

121,00 €

180,00 €

Relés i contactors del quadre de maniobra

90,00 €

74,50 €

84,00 €

 80,00 €

Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre

38,00 €

34,25 €

52,84 €

30,00 €

Transformadors del quadre de maniobra

130,00 €

73,00 €

 110,00€

150,00 €

Timbre d’emergència

86,00 €

79,00 €

53,66 €

90,00 €

Bobina del electrofrè del grup tractor

150,00 €

194,60 €

201,00 €

270,00 €

Ferodos de les sabates de l’electrofrè del grup tractor

149,00 €

80,00 €

246,03 €

150,00 €

Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat

78,00 €

78,00 €

 117,79€

75,00 €

Paradors electromecànics i canvi de velocitat en l’espai-forat

73,00 €

73,00 €

80,13€

80,00 €

Llums de la il·luminació de l’espai-forat

22,00 €

4,00 €

19,43 €

35,00 €

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès

89,00 €

89,00 €

86,34 €

102,00 €

Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

65,00 €

57,00 €

89,00 €

75,00 €

Sistema de comunicació bidirecciona (no inclou la tarifa telefònica)

365,00 €

196,00 €

0,1 €

519,00 €

Els preus no inclouen l’IVA.

 

Les empreses adjudicatàries han presentat millores en el temps de resposta/reparació màxim exigit en el PPT. A continuació es repreodueix el temps de resposta/reparació màxim ofert per cada empresa i que l’obliga en l’execució del contracte.

 

Tipus de resposta / reparació màxim

Kone

Zardoya

Serra

Orona

Temps de resposta màxim - amb aturada

2 h

2 h

2 h

2 h

Temps de resposta màxim - sense aturada

12 h

12 h

12 h

12 h

Temps de reparació màxim - amb aturada

12 h

12 h

12 h

12 h

Temps de reparació màxim - sense aturada

2 dies

2 dies

2 dies

2 dies

En el cas dels dies, aquests es consideren dies naturals.

 

Característiques lot 6 - ASCENSORES SERRA

Oferta econòmica lot 6 ASCENSORS SERRA

Característiques lot 1 - KONE ELEVADORES

Oferta econòmica lot 1 - KONE ELEVADORES

Característiques lot 6 - ORONA S.COOP

Oferta econòmica lot 6 ORONA S. COOP

Característiques lot 6 - ZARDOYA OTIS

Oferta econòmica lot 6 ZARDOYA OTIS

Empresa Dades de contacte
Kone Elevadores SA

Rafael Baena

932 660 167 / 607 933 439

rafael.baena@kone.com

Otis Mobility (abans Zardoya Otis SA)

Joan Alonso Barba

676 679 825 / 686 841 428

joan.alonso@otis.com

Ascensores Serra SA

Eduard Guillot

972 260 500 / 660 901 888

eduard.guillot@ascensors-serra.com

Orona S. COOP.

Dani Solé

936 470 548 / 660 02 42 66

dsole@orona.es