IniciCentral compresProductes › Lot 9. Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix ...

Lot 9. Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià

Serveis de manteniment preventiu, semi risc i tot risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues. Serveis de manteniment bàsic, avançat i prèmium de salva escales. Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques i serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.

Tipus de manteniment / tipus d’equip

Otis Mobility (abans Zardoya)

Kone

Manteniment preventiu i rescat interior d’ascensors

507,24 €

417,00 €

Manteniment preventiu i rescat exterior d’ascensors

528,00 €

461,00 €

Manteniment preventiu de muntacàrregues

186,00 €

240,00 €

Manteniment semi risc i rescat interior d’ascensors

621,36 €

575,00 €

Manteniment semi risc i rescat exterior d’ascensors

653,52 €

599,00 €

Manteniment semi risc de muntacàrregues

246,36 €

400,00 €

Manteniment tot risc i rescat interior d’ascensors

772,80 €

802,00 €

Manteniment tot risc i rescat exterior d’ascensors

916,32 €

823,00 €

Manteniment tot risc de muntacàrregues

452,64 €

500,00 €

Manteniment bàsic de salva escales

69,00 €

231,00 €

Manteniment avançat de salva escales

124,80 €

252,00 €

Manteniment prèmium de salva escales

257,40 €

302,00 €

Preus per aparell/any (IVA no inclòs)

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 40 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (214.000 €) atenent a un dels criteris següents:

 

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Zardoya

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent

Preu mes baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Més valorada en criteris mediambientals

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

Més valorada en criteris de qualitat

Aquest criteri no procedeix per haver-se produït empat en la puntuació

 

Peces incloses en el semi risc i de referència pel manteniment bàsic

   Zardoya

Kone

Contacte elèctric del limitador

58,50 €

98,00€

Polsadors de les botoneres de cabina i pisos

95,34 €

103,00 €

Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos

130,36 €

98,00 €

Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines

9,30 €

59,00 €

Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina

5,00 €

23,00 €

Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques

55,74 €

155,00 €

Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques

70,00 €

92,00 €

Contactes de presència de portes de pis

70,20 €

77,00 €

Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina

87,62 €

85,00 €

Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina

80,74 €

131,00 €

Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de cabina

136,93 €

135,00 €

Relés i contactors del quadre de maniobra

74,50 €

82,00 €

Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre

34,25 €

37,00 €

Transformadors del quadre de maniobra

73,00 €

121,00 €

Timbre d’emergència

79,00 €

85,00 €

Bobina del electrofrè del grup tractor

194,60 €

159,00 €

Ferodos de les sabates de l’electrofrè del grup tractor

80,00 €

158,00 €

Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat

  78,00 €

94,00 €

Paradors electromecànics i canvi de velocitat en l’espai-forat

73,00 €

105,00 €

Llums de la il·luminació de l’espai-forat

4,00 €

35,00 €

Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès

89,00 €

75,00 €

Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes

57,00 €

84,00 €

Sistema de comunicació bidirecciona (no inclou la tarifa telefònica)

196,00 €

395,00 €

Els preus no inclouen l’IVA.

 

Les empreses adjudicatàries han presentat millores en el temps de resposta/reparació màxim exigit en el PPT. A continuació es repreodueix el temps de resposta/reparació màxim ofert per cada empresa i que l’obliga en l’execució del contracte.

 

Tipus de resposta / reparació màxim

Zardoya

Kone

Temps de resposta màxim - amb aturada

2 h

2 h

Temps de resposta màxim - sense aturada

12 h

12 h

Temps de reparació màxim - amb aturada

12 h

12 h

Temps de reparació màxim - sense aturada

2 dies

2 dies

En el cas dels dies, aquests es consideren dies naturals.

Característiques lot 1 - KONE ELEVADORES

Oferta econòmica lot 1 - KONE ELEVADORES

Característiques lot 9 - ZARDOYA OTIS

Oferta econòmica lot 9 ZARDOYA OTIS

Empresa Dades de contacte
Otis Mobility (abans Zardoya Otis SA)

Josué Trinidad Lorita

606 555 075 / 686 841 685

josue.trinidad@otis.com

Kone Elevadores SA

Óscar Algeciras

932 660 167 / 625 074 403

oscar.algeciras@kone.com