IniciCentral compresProductes › Lot 9. Servei de tramitació d'ajuts am...

Lot 9. Servei de tramitació d'ajuts amb fons europeus amb autoritat de gestió de l'estat o Generalitat de Catalunya o ens locals (Lleida)

Detecció, tramitació i justificació de línies d’ajut estatals o nacionals i europees. Serveis per a l’elaboració del pla de mesures antifrau.

Adjudicataris

Preu

TECHFRIENDLY S.L.

42,00 €/hora

ISERVEIS EUROPE CALLS S.L.

45,00 €/hora

Crowe Accelera Management

44,03 €/hora

ERNST & YOUNG, S.L.

70,00 €/hora

KPMG Asesores, S.L.

130,00 €/hora

F INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I SLU

65,75 €/hora

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U.

63,00 €/hora

* Els preus no inclouen l'IVA

 

D’acord amb el que preveu la clàusula 6 del PPT per aquest lot es defineix la dedicació mitjana en hores aproximades segons  complexitat de tramitació de la sol·licitud. Consulteu al PPT les hores mínimes i màximes per cada nivell de complexitat.

Barem de complexitat

Molt simples

Simples

Complexes

Molt complexes

Pressupost subvencionable (sense IVA)

Entre 0,1 i 0,5 M€

Entre 0,5 i 2,5 M€

Entre 2,5 i 5 M€

Entre 5 i 10 M€

Nombre d’actuacions/contractes

Màxim 5

Més de 5

Més de 5

Més de 5

Nombre de socis beneficiaris

1 1 1 o més 1 o més

Mitjana hores de dedicació

52

115

183

270,5

 

 

D’acord amb el punt B de la clàusula 39 del PCAP les entitats locals podran escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat (215.000 €) atenent a un dels criteris següents:

Criteri

       Empresa adjudicatària

Major puntuació

Techfriendly, S.L.

Més valorada en criteris de judici de valor

KPMG Asesores, S.L.

Qualitat de la metodologia

No es pot aplicar per haver-se produït empat

Experiència de l'equip

KPMG Asesores, S.L.

Preu més baix

La que resulti un import més econòmic una vegada sumats tots els serveis a contractar

Operativitat

La que correspongui en funció dels contractes previs de l'ens local corresponent

Contracte menor (inferior a 15.000 €)

Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades

 

Empresa Dades de contacte

Crowe Accelera Management

Bernardo Roman / Raquel Gimenez

628 908 805 / 911 596 001

bernardo.roman@crowe.es

raquel.gimenez@crowe.es

ERNST & YOUNG

Iván Cañizares

699 519 128

ivan.canizaresmolero@es.ey.com

F INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I SLU

César Bonilla

626 528 282 / 900 264 044

cesar.bonilla@fi-group.com

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U.

César Colmena de Guzman

680 029 173 / 934 092 222

cesar.colmena@idom.com

 

ISERVEIS EUROPE CALLS S.L.

Mireia Yáñez

620 369 403 / 937 828 362

mireia@iserveis.cat

KPMG Asesores, S.L.

Agustí Sánchez

689 647 288 / 932 532 919

consultoria.barcelona@kpmg.es

TECHFRIENDLY S.L.

Laura Noguera

664 008 934

laura@techfriendly.es