Inici › Xarxa de governs transparents

Xarxa de governs transparents

- Conveni Marc “Xarxa de governs transparents de Catalunya” per col•laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Enllaç

Aquest conveni està subscrit pel Departament de Governació i Relacions Institucionals, el Consorci Administració Oberta de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya. 

Té per objecte l’establiment d’un marc permanent de coordinació, col·laboració i intercanvi d’informació per al desplegament i l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en llurs àmbits competencials respectius i facilitant formes de cooperació necessàries. 

En aplicació del conveni, s’han dut a terme jornades de formació a tot el territori sobre la Llei de Transparència i sobre el Portal de Transparència, i s’han creat diversos grups de treball amb l’objectiu d’interpretar la norma, i facilitar la seva implementació en l’administració local. 

 

Porta de Suport de Transparència

El Portal de Suport de Transparència és una plataforma elaborada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) per facilitar als ens locals la gestió dels seus Portals de Transparència. En el Portal de Suport de Transparència es pot trobar, entre altres:

- L’apartat “Ús de l’espai” on s’explica les qüestions bàsiques sobre l’ús del Portal de Transparència del Consorci AOC.

- Una explicació de cadascun dels ítems previstos en el Portal de Transparència, amb una interpretació jurídica de les obligacions de publicitat activa prevista per la Llei de Transparència, una explicació de la informació que s’ha de publicar, el format en què s’ha de publicar aquesta informació, d’on es pot treure aquesta informació, i en alguns casos s’ha previst models de documents per a publicar-les. Aquesta informació s’elabora en el Grup de Treball d’elaboració de documents normalitzats, constituït en el marc del conveni “Xarxa de governs transparents de Catalunya”

- Consultes jurídiques habituals en matèria de transparència

 

Municat

  • Suport en matèria de transparència. Enllaç
  • Consultes freqüents (FAQ’s). Enllaç
  • Guies i documents elaborats:
  • Dades personals i transparència en determinades actuacions dels ens locals. Enllaç
  • Model de declaració d’activitats. Enllaç
  • Model de declaració de béns. Enllaç