IniciACMHistòria › 1986

1986

El 8 de març a Barcelona se celebra el Congrés per a la Defensa del Petit Municipi, que va aconseguir reforçar la política en favor del petit municipi. S’aprova un manifest que demana els mateixos drets per a tots els ciutadans, “a un nivell equivalent i suficient de serveis, amb independència de la grandària del municipi en què visquin”. També es demana al Parlament una proposició de llei per assegurar el finançament de la hisenda local mitjançant recursos dels pressupostos generals de l’Estat.