Inici › XVI Assemblea

XVI Assemblea

 

Dia: Dijous 19 de juny de 2014

Lloc: Hotel Gran Palas. C/ de la Sèquia Major, 5. La Pineda (Vila-seca)

Hora: 10:00h

 

Convocatòria XVI Assemblea

Formulari d'inscripció

Substitució per càrrec electe del mateix ens local

Delegació de vot a un altre ens local

Targeta aparcament

Acta XV Assemblea

 

 

Més informació: assemblea@acm.cat

 

 

Ordre del dia

10.00h - Rebuda dels assistents i lliurament de la documentació

10.30h - Benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet, alcalde de Vila-seca i president de la Diputació de Tarragona. Presentació de l’acte i constitució de la Mesa.

10.35h - Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior d’11 de febrer de 2013

10.40h - Informe de gestió

11.20h - Liquidació del pressupost 2013, aprovació dels comptes anuals 2013 i aprovació del pressupost 2014

11.30h - Presentació de l’enquesta municipal

11.50h - Presentació de la Convenció Municipalista

12.00h - Presentació del Tricentenari, pel comissari Miquel Calçada

12.45h - Propostes de Resolució

13.00h - Intervenció de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet,  alcalde de Vila-seca i  president de la Diputació de Tarragona

13.15h - Intervenció de l’Il·lm. Sr. Miquel Buch, president de l’ACM

13.30h - Intervenció de l’Hble. Sra. Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat

14.00h - Cloenda i foto de grup