Inici › XX Assemblea

XX Assemblea

 

 

Lloc: L'Ateneu de Sant Celoni (Ctra. Vella, 25) - Sant Celoni

Dia: Dissabte 17 de novembre

Hora: 11:00h

Més informació: assemblea@acm.cat

 

 

Convocatòria XX Assemblea

Formulari d'inscripció

Reglament XX Assemblea

Model delegació vot

Acta XIX Assemblea

Inscripció premsa

 

Ordre del dia

10:30-11h  Acreditacions, rebuda dels assistents i lliurament de la documentació

11.00h Constitució de la Mesa

  • A càrrec del President David Saldoni

11:05h Benvinguda i salutacions (en obert)

  • Benvinguda l’Il·lm. Sr. Francesc Deulofeu, alcalde de Sant Celoni. 

  • Inaguració de l’Assemblea, Hble. Sra. Elsa Artadi, consellera de la Presidència i portaveu del Govern.

11:15h Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, de 20 de gener de 2018.

11:20h Informe de gestió 

  • President de l’ACM, David Saldoni 

  • Secretari general, Marc Pifarré. 

12.20h Liquidació del pressupost 2017, aprovació dels comptes anuals 2017 i aprovació del pressupost 2019.

12:25h Aprovació, si s’escau, de les quotes anuals dels associats

12:30h Presentació de la Fundació Transparència i Bon Govern Local.

12:40h Propostes de resolució.

13:00h  Cloenda (en obert)

  • Sr. David Saldoni, President de l’ACM (10’)

  • M. Hble. Sr. Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya.

13:30h Foto de grup

13:35h Dinar a peu dret