Inici › XXV ASSEMBLEA

XXV ASSEMBLEA

 

Lloc: Molins de Rei (Foment Cultural i Artístic)

Modalitat: presencial

Dia: Divendres 7 d'octubre de 2022

Hora: 12:00h

Més informació: assemblea@acm.cat

 

Convocatòria XXV Assemblea

Inscripció

Reglament XXV Assemblea

Model delegació vot

Acta XXIV Assemblea

Proposta de resolució

Inscripció premsa

 

Ordre del dia

El dia 7 d’octubre tindrà lloc la XXV Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a les 12:00 h, al Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei (Passeig del Terraplè, 49) amb el següent ordre del dia:

  1. Constitució de la Mesa.
  2. Benvinguda i salutacions.
  3. Aprovació, si escau, de l’Acta de la XXIV Assemblea de l’ACM.
  4. Ratificació del nomenament de membres del Comitè Executiu.
  5.  Informe de Direcció.
  6. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2021.
  7. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost i de les quotes per a l’exercici 2023.
  8. Propostes de resolució.
  9. Cloenda.