Inici › Plans d'integritat i antifrau en els fo...

Plans d'integritat i antifrau en els fons europeus

L’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), preveu que les entitats executores de projectes o subprojectes que participin en l’execució de mesures del PRTR hauran d’elaborar un Pla de mesures antifrau que permeti acreditar que s’han aplicat mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès en la utilització dels fons Next Generation.

En aquest sentit, les entitats executores, és a dir, els ens locals que siguin executors d’algun projecte finançat pel PRTR, disposaran d’un termini de 90 dies des que tinguin coneixement de la seva participació en l’execució del projecte, per a elaborar un Pla de mesures antifrau, que haurà de complir amb els requisits i contingut definits en l’Ordre HFP/1030/2021.

Un cop tingueu elaborat el Pla de Mesures Antifrau, cal que, en primer lloc, el publiqueu al web del vostre Ajuntament per tal de complir amb les obligacions de transparència establertes al Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. I, en segon lloc, ho comuniqueu al Servei Nacional de Coordinació Antrifrau, tant si es tracta de plans nous com de modificacions o de revisions, sense que aquesta remissió impliqui que siguin sotmesos a avaluació o revisió per part del Servei Nacional de Coordinació Antifrau. Per a fer l’enviament del pla antifrau, us podeu adreçar al correu electrònic: antifraude@igae.hacienda.gob.es

Per facilitar orientacions per a l’elaboració d’aquests nous instruments d’integritat pública vinculats als fons Next Generation, l’ACM us facilita els següents recursos, guies i documentació de referència:

Fundació Transparència i Bon Govern Local

-          Guia per la implantació de plans d’integritat als ens locals (fes clic)

-          Eina d’autoavaluació de riscs (fes clic)

-          Infografia sobre el procediment d'anàlisi de risc de conflicte d'interes (fes clic)

 

Generalitat de Catalunya

-          Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya (fes clic)

 

Oficina Antifrau de Catalunya

-          Pla de mesures antifrau” per a la gestió de fons Next Generation EU (fes clic)

 

Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

              -        Ordre HFP/1030/2021 - Annex IV - Model de Declaració d'Absència de Conflictes d'Interès (DACI) (fes clic)

 

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude

-          Guia per l’aplicació de mesures antifrau en l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (fes clic)

-          Annex I. Matriu de riscs (fes clic)

-          Annex II. Llistat de banderes vermelles (fes clic)

-          Annex III. Denúncia davant la fiscalia europea (fes clic)

 

Secretaria General de Fons Europeus

-          Orientacions per al Reforç dels mecanismes per la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès, referits en l’art. 6 de l’Ordre HFP/1030/2021 (fes clic)