IniciFundacionsFTBGLProjectes › 1. Plans d'Integritat

1. Plans d'Integritat

L’ACM, mitjançant la Fundació Transparència i Bon Govern Local, treballa en un projecte perquè els ens locals incorporin, com a segell de qualitat democràtica, els plans d’integritat com a base d’una futura compliance al sector públic que, a més del compliment normatiu, sigui una veritable mostra de compromís amb una cultura d’integritat i probitat institucional. El projecte ha de permetre estudiar i desenvolupar la metodologia per a protocol·litzar i estandarditzar l’elaboració de plans d’integritat als ens locals.

L’ACM impulsa i dirigeix aquest projecte, duent a terme la convocatòria i selecció dels municipis participants en la prova pilot, i assumeix la contractació d’una consultora externa que prestarà suport per fer el treball de camp en els municipis. 

El projecte compta amb la col·laboració de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que aporta l’àmplia expertesa que té en l’àmbit de la integritat pública, fruit de la seva experiència en del desenvolupament de les funcions públiques que té encomanades. La seva participació en el projecte es concreta en l’assessorament permanent i validació de les diverses fases del projecte i dels documents que s’elaborin, i es responsabilitzarà de la formació i sensibilització dels electes i tècnics dels ens locals que participin en la prova pilot del projecte.

El projecte ha de permetre elaborar una guia d’autoavaluació per als municipis de fins a 5.000 habitants i plans d’integritat a mida per a la resta de municipis, mitjançant unes experiències pilot que després es puguin estendre a la resta de municipis de Catalunya.

 

- Conveni OAC-ACM Plans d'Integritat

- Conveni marc de col·laboració signat entre OAC i ACM

- Acta Comissió seguiment selecció municipis Plans d'integritat