IniciCentral compres › Central de compres del món local

Central de compres del món local

Ens locals adherits a la Central de compres del CCDL (gener 2015) 

PREUS de serveis i productes (Actualització: setembre 2016)

 

Electricitat

Es facilita la contractació i gestió del contracte de subministrament d’energia elèctrica dels ens locals obtenint preus molt competitius i amb estricte compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Més info

 

Vehicles

Vehicles per a serveis generals i serveis policials dels ens locals. Es poden adquirir en la modalitat de compra o rènting amb opció de compra.

Més info

 

 

Equips d'impressió i de multifunció

Un total de 12 tipologies diferents d’equips d’impressió i de multifunció que donen resposta a un ampli ventall de necessitats. Des de l’impressora més petita a l’equip més potent.

Més info

 

 

Assegurances

A través de les assegurances que ofereix l’ACM, els ajuntaments aconsegueixen condicions econòmiques avantatjoses i cobertures àmplies que asseguren qualsevol de les activitats que organitzin.

Més info

 

Gas natural

Obtenció d’uns preus fixes, a excepció de la part regulada, durant la vigència del contracte, que no es veuen afectats per variacions o inestabilitat dels factors que influeixen en el càlcul del preu del gas.

Més info

 

Paper d'oficina

Obtenció de preus avantatjosos i sense penalització en preu per a la seva distribució als municipis mes allunyats dels centres d’activitat.  

Més info

 

 

Maquinària tècnica i elemens de transport

Obtenció de preus avantatjosos pel proveïment d’equips per a obres, transport i neteja d’acord amb les necessitats expressades pels ens locals. 

Més info

 

 

Equips informàtics

-Equips informàtics i determinades llicències de programari

Més info

 

 

Servei de prevenció de riscos laborals

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i ICESE han signat el 2015 un acord de col·laboració amb l’objectiu d’oferir a tots els ens locals catalans un servei integral en consulta, assessorament, implantació i gestió de la prevenció de riscos Laborals.

Més info 

 

 

Pla de pensions 

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i els sindicats CCOO i UGT van constituir l’any 2007 un pla de pensions adreçat als empleats i personal de l’administració local de Catalunya, la gestió del qual es va encomanar a Banc Sabadell.

Més info

 

Condicions bancàries

L’Associació Catalana de Municipis i el Banc Sabadell presenten una oferta de productes amb unes condicions bancàries adaptades als ens locals catalans. L’objectiu principal és que l’empleat de l’administració pública tingui accés a un conjunt d’avantatges exclusius.

Més info 

 

Licitacions en curs:

- Sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d'actes

- 3a licitació de l'Acord marc de subministrament elèctric

- 2a licitació de l'Acord marc de vehicles

- Gasoil

- Manteniment d'ascensors