IniciCentral compresProductes › Responsabilitat dels càrrec electes – Lot...

Responsabilitat dels càrrec electes – Lot 3 Expedient 2023.01

Aquesta assegurança garanteix les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat personal dels càrrecs electes i personal al servei dels ens locals adherits a l’acord marc, causats per acció o omissió a terceres persones durant l’exercici de la seva activitat al servei dels esmentats ens locals, segons normativa vigent.

La principal cobertura és la defensa dels càrrecs electes i del personal en els casos en què son imputats per un delicte contra l’administració pública (prevaricació, malversació, etc...). En aquesta casos, s’activa la pòlissa que pagarà les minutes amb l’absolució.

També hi ha altres cobertura com la repetició que pot fer l’administració contra el treballador de l’ajuntament per accions o omissions incorrectes, així com la defensa en la responsabilitat comptable.

L’assegurat podrà optar per portar la defensa amb els advocats de la seva confiança, demanant el reembors de despeses segons estableix la pòlissa, fet important perquè en aquestes situacions, es vol escollir a un advocat de confiança.

La contratació d’aquesta pòlissa es dur a terme des del servei de mediació de FERRER & OJEDA,  la corredoria de seguros especialitzada en l’assessorament, contractació i tramitació de sinistres, adjudicatària del servei de mediació d’assegurances.

 

SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES

Exp. 2023.02

Adjudicatari: FERRER & OJEDA

Empresa adjudicatària: AIG Europe Limited

Tots els ens locals compten, independentment de la seva mida o del seu pressupost, amb una assegurança que els ofereix les millors cobertures del mercat al millor preu.

El contracte té una durada inicial de 24 mesos, a partir de l'1 de gener de 2024. Es podrà prorrogar per dos períodes més de dotze mesos cadascun.

Més de 842 ens locals confien les seves assegurances a la Central de Compres del món local