IniciCentral compresProductes › Vehicles terrestres – Lot 2 Expedient 2023...

Vehicles terrestres – Lot 2 Expedient 2023.01

Aquesta assegurança garanteix l’assegurança obligatòria que tot vehicle ha de  tenir  d’assegurança que garanteix contractada, i les conseqüències econòmiques derivades de l’ús i circulació dels seus vehicles a motor.

Es fa un tractament de flota però cada vehicle té la seva pròpia pòlissa i el seu propi número.

Està establert al plec, un preu unitari en funció de la tipologia de vehicle (turisme, furgoneta, moto, etc...) i les garanties que es volen contractar (tercers, amb incendi i robatori, tot risc, etc...), de manera que fa mes fàcil la gestió de les flotes, sobretot,  quan hi ha un número elevat de vehicles.

Per tant, cada ens local pot escollir quin tipus de cobertura vol per a la seva flota i inclús les cobertures poden ser diferents, de manera que es pot tenir uns a tot risc i els altres a tercers.

La contratació d’aquesta pòlissa es dur a terme des del servei de mediació de FERRER & OJEDA, la corredoria de seguros especialitzada en l’assessorament, contractació i tramitació de sinistres, adjudicatària del servei de mediació d’assegurances.

SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES

Exp. 2023.02

Adjudicatari: FERRER & OJEDA

 

Empresa adjudicatària: Fiatc Mútua de Seguros y Reaseguros

Tots els ens locals compten, independentment de la seva mida o del seu pressupost, amb una assegurança que els ofereix les millors cobertures del mercat al millor preu.

El contracte té una durada inicial de 24 mesos, a partir de l'1 de gener de 2024. Es podrà prorrogar per dos períodes més de dotze mesos cadascun.

Més de 842 ens locals confien les seves assegurances a la Central de Compres del món local.