IniciFundacionsFTBGL › Agenda Rural de Catalunya

Agenda Rural de Catalunya

Què és l’Agenda Rural de Catalunya? 

L’Agenda Rural de Catalunya identifica les necessitats i reptes del territori rural per garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament, i és un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país 

A Catalunya, dos de cada tres municipis catalans tenen menys de 100 h./km2 , més de la meitat dels quals no arriben als 20 h./km2 . Així mateix, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que ocupen una superfície del 35% del país però que representen l’1% de la població 

L’Agenda Rural de Catalunya ha estat redactada seguint el marc de referència de la iniciativa del Parlament Europeu per elaborar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes.  

La seva elaboració va néixer de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, presidida pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que va encarregar la coordinació del document a una Comissió Redactora formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. D’altra banda, agents socials i econòmics representatius del món rural han conformat la Comissió Motora de l’Agenda Rural i participat al llarg de tot el procés de redacció de l’Agenda Rural de Catalunya. Més de 1.200 persones i més de 350 entitats van participar en els diversos tallers que es van organitzar arreu del territori per donar resposta als nombrosos reptes als quals s’enfronta el món rural 

Com a resultat d’aquest procés, s’han definit un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 s’han identificat com a estratègiques. Aquestes accions s’organitzen entorn de set grans reptes: 

 1. Persones, benestar i repte demogràfic. 

 2. Transició ecològica. 

 3. Territori connectat. 

 4. Sistema agroalimentari. 

 5. Gestió forestal. 

 6. Innovació i dinamització social i econòmica. 

 7. Governança

Després del procés participatiu dut a terme entre els anys 2021 i 2022, el Govern de la Generalitat va reconèixer l’Agenda Rural de Catalunya mitjançant l’Acord GOV/108/2022, de 24 de maig, i es va comprometre a impulsar les accions de les quals té competència. Per poder donar resposta a les demandes de la ciutadania recollides en l’Agenda Rural, la Generalitat, mitjançant l’Acord GOV/153/2022, de 19 de juliol, en relació amb la Comissió Interdepartamental de Governança Rural modifica el nom i les funcions de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural augmentant les atribucions en coordinació, implementació i avaluació de l’Agenda Rural de Catalunya.  

El desplegament de l’Agenda Rural de Catalunya es realitzarà a través d’un pla d’acció, que definirà les accions a portar a terme i que han de continuar desenvolupant els diferents departaments de la Generalitat per assolir els reptes identificats. Així mateix, la Comissió Interdepartamental de Governança Rural vetllarà pel seguiment, compliment i avaluació dels objectius marcats en el Pla, proposarà accions de govern per promoure l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social, i supervisarà que cap acció del Govern sigui contrària als objectius de desenvolupament rural. Mitjançant l’Agenda i sota la coordinació de la Comissió, s’actuarà directament per fer front al repte demogràfic, que amenaça amb el despoblament de molts dels pobles de Catalunya. També s’actuarà per accelerar la transició ecològica i potenciar el sector agroalimentari i la gestió forestal, i s’invertirà en innovació, connectivitat, i dinamització econòmica i social.  

En paral·lel, la Comissió Motora de l’Agenda Rural, formada per agents socials i econòmics representatius del món rural, també vetllarà pel seguiment i compliment dels objectius del pla d’acció de l’Agenda Rural de Catalunya. 

Què és i com funciona la Comissió Motora de l’Agenda Rural de Catalunya? 

La Comissió Motora de l’Agenda Rural de Catalunya formada per agents socials i econòmics representatius del món rural, és un òrgan per a l’impuls, el seguiment i l’avaluació del desplegament i compliment de les accions de l’Agenda Rural de Catalunya. A la vegada, treballa en propostes de millora organitzativa interna que facin més eficient la seva tasca. 

Les seves funcions es centren en: 

 • Difondre l’Agenda Rural de Catalunya. 
 • Impulsar les accions de l’Agenda Rural de Catalunya. 
 • Avaluar el grau de compliment per part de les diferents institucions i dels agents socioeconòmics. 
 • Participar en els òrgans de coordinació de les diferents administracions que tenen responsabilitats en l’àmbit de l’Agenda Rural de Catalunya. 
 • Incidir en les polítiques públiques, ja sigui en la denuncia de situacions que generin exclusió social, com en les propostes en les polítiques d'inclusió social dins l'àmbit rural. 
 • La creació de grups de treball específics que acordi la pròpia Comissió, 
 • Designar els representants de la Comissió en els diferents àmbits de debat, difusió i /o representació 
 • La Comissió Motora ha acordat la creació de quatre Comissions de Treball que han de servir millorar la coordinació i eficiència de la tasca que desenvolupa: 
 • Comissió de treball de Comunicació ​
 • Comissió de treball de Rural Proofing 
 • Comissió de treball entorn la qüestió de l’Aigua 
 • Comissió de treball per desenvolupar la plataforma de seguiment de la implantació de l’Agenda Rural des de la societat 

La Comissió Motora és un òrgan col·legiat, format per les persones que representen a les 37  entitats i associacions d’arreu del territori  que van impulsar inicialment l’Agenda Rural de Catalunya: 

 1. Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya 
 2. Consorci Administració Oberta de Catalunya 
 3. Òmnium Cultural 
 4. País Rural 
 5. Taula del Tercer Sector 
 6. Associació de Dones de la Mar 
 7. Associació de Dones del Món Rural 
 8. Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT) 
 9. Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) 
 10. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) - Secretariat d’Escola Rural de Catalunya (SERC) 
 11. Fundació i2CAT  
 12. Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)  
 13. Minyons Escoltes i Guies de Catalunya  
 14. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)  
 15. Unió de Pagesos (UP)  
 16. Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya 
 17. Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)  
 18. CECOT  
 19. Comissions Obreres (CCOO) 
 20. Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)  
 21. Observatori del Paisatge  
 22. Unió General de Treballadors (UGT)  
 23. Agencia Catalana de la Joventut  
 24. Confederació del Turisme Rural i L’agroturisme de Catalunya (TURALCAT) 
 25. Federació d’Associacions d'Artesans d’Ofici de Catalunya  
 26. Institut d’Estudis Catalans  
 27. Museu de la Vida Rural  
 28. Plataforma d’Arts de Carrer (PAC) 
 29. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
 30. Xarxa de Festivals Musicals de Catalunya (XAFEC)  
 31. Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 
 32. Institut Ramon Muntaner (IRMU) 
 33. Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) 
 34. Associació Catalana de Municipis (ACM) 
 35. Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)  
 36. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)  
 37. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)

Pàgina oficial de l'Agenda Rural de Catalunya. ENLLAÇ. 

 

L’Agenda Rural de Catalunya neix com un projecte orientat a situar en el centre del debat territorial i del desenvolupament sostenible a Catalunya i a Europa la importància social, cultural, mediambiental i econòmica que tenen els territoris rurals en la societat actual. Seguint l’estratègia de desenvolupament rural europea l’Agenda Rural de Catalunya té entre els seus objectius dinamitzar les zones rurals i situar-les en el centre de la presa de decisions sobre les estratègies de desenvolupament territorial, complementant l’Agenda Urbana 2030 i promovent una estratègia de desenvolupament territorial sostenible conjunta rural-urbà, sota el marc de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030.

www.agendaruralcat.cat

La Comissió Interdepartamental sobre el Despoblament Rural ha encarregat l’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya per tal que, mitjançant un espai de debat, s’analitzin els reptes del món rural i s’identifiquin actuacions que abastin els diferents àmbits de treball. Amb una Agenda Rural de Catalunya compartida amb els actors implicats en el desenvolupament rural i sostenible es pretén incidir en la priorització de polítiques i accions per a la ruralitat en el marc del nou període de programació Europea, de la Política Agrària Comuna i de Desenvolupament Rural 2021-2027 i les polítiques de Desenvolupament Econòmic i Local.   

 

Procés de participació en la definició de reptes i propostes de l'Agenda Rural de Catalunya

Tothom que vulgui, ja sigui a nivell individual, entitats, associacions, administracions, agents econòmics i socials, podrà fer les aportacions que consideri a l'Agenda Rural de Catalunya. El període d'aportacions inicials a l’Agenda Rural de Catalunya estarà obert fins al dia 26 de març. Durant aquest temps es poden fer aportacions mitjançant qualsevol dels mecanismes següents:

 

Fase de participació

Tallers temàtics

 • Divendres 18 de juny - “Persones, benestar i repte demogràfic”
 • Dilluns 21 de juny - “Transició ecològica, canvi climàtic i diversitat”
 • Dimarts 22 de juny - “El territori connectat”
 • Dimecres 23 de juny - “Sistema agroalimentari”
 • Dijous 1 de juliol - “Sistema forestal”
 • Divendres 2 de juliol - “Innovació i dinamització econòmica i social”

FORMULARI INSCRIPCIÓ

 

Tallers territorials

 • Dilluns 12 de juliol: a La Seu d'Urgell (de 17 a 20 hores), les Borges Blanques (de 18 a 21 hores), la Secuita (de 18 a 21 hores).
 • Dimarts 13 de juliol: La Pobla de Segur (de 17 a 20 hores), La Fatarella (de 18 a 21 hores), Caldes de Montbui (de 17 a 20 hores), Calaf (de 18 a 21 hores). 
 • Dimecres 14 de juliol: Blancafort (de 18 a 21 hores).
 • Dijous 15 de juliol: Balaguer (de 17 a 20 hores), El Perelló (de 18 a 21 hores), Barcelona (de 17 a 20 hores), Besalú (de 16 a 19 hores), Prats de Lluçanès (de 18 a 21 hores).
 • Dilluns 19 de juliol: Sant Joan de les Abadesses (de 16 a 19 hores).
 • Dimarts 20 de juliol: Sant Sadurní d'Anoia (de 17 a 20 hores).

FORMULARI INSCRIPCIÓ

Quins són els reptes inicials del món rural?

  

Entitats impulsores

 • Associació Catalana de Municipis i Comarques
 • Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
 • Associació de Micropobles de Catalunya
 • Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)