IniciFundacionsFTBGL › Publicacions

Publicacions

La Fundació Transparència i Bon Govern Local va iniciar l’any 2019 un treball d’investigació destinat a desenvolupar una metodologia pròpia per als ens locals en l’àmbit de la integritat pública. Després de diverses proves pilot en diferents ajuntaments del nostre país, i amb l’assessorament de l’Oficina Antifrau, el febrer de 2022 es va publicar la primera “Guia per a l’elaboració de plans d’integritat” adreçada als ens locals.

L’edició que presentem parteix d’aquesta base, si bé incorpora força canvis en el seu contingut, fruit de l’experiència de diverses iniciatives impulsades des de la Fundació, dels importants canvis normatius en els darrers mesos i, finalment, de noves propostes de bon govern.

La guia incorpora solucions per municipis de diferent mida, quant al número d’habitants, conscients de la dificultat que tenen la majoria dels municipis del nostre país de complir normatives que estan pensades per a grans ciutats. La present edició va més enllà de la Guia fins ara publicada i dibuixa orientacions més concretes en la determinació dels sistemes
d’integritat. La voluntat d’aquesta guia és la de proporcionar orientacions clares i pràctiques als ens locals que vulguin dotar-se d’un sistema d’integritat en relació als passos a seguir i les diferents eines a desenvolupar per a la seva implantació

Des del 2013 i fins al 2020 hem estat analitzant anualment l’opinió pública de les veïnes i veïns d’arreu de Catalunya, amb dades rigoroses que ens ajuden a entendre millor les preocupacions, prioritats i demandes de la ciutadania per millorar en la gestió municipal i tenir una visió conjunta de la ciutadania de tot el país. En aquesta publicació hi ha el resultat d’un estudi rigorós, metòdic i didàctic d’allò que més preocupa a la ciutadania, la seva percepció dels pobles i ciutats i els diferents ens locals.

La Fundació Transparència i Bon Govern Local impulsa un projecte per a que els ens locals incorporin, com a segell de qualitat democràtica, els plans d’integritat com a base d’una futura Compliance al sector públic que, a més del compliment normatiu, sigui una veritable mostra de compromís amb una cultura d’integritat i probitat institucional.

L’envelliment de la població rural i la progressiva pèrdua d’habitants als pobles més petits en favor de les zones urbanes ha esdevingut un dels principals reptes de les administracions a l’hora de garantir un relleu generacional que asseguri el futur del territori. Estudi encarregat per l'ACM a l'equip d'arquitectes Pere Solà, Núria Olivé i Marta Rofín.

 

Els engranatges que s’activen per a l’atenció dels problemes vinculats al dret a l’habitatge posen a prova els mecanismes de comunicació i col·laboració entre els diferents nivells de les administracions que presten servei als catalans i catalanes. Aquesta jornada respon al convenciment que l’èxit d’aquesta feina conjunta passa per un coneixement profund del marc normatiu i de les estratègies globals que serveixen de guia per a les actuacions que les diferents administracions, començant pels ajuntaments, han d’impulsar per a respondre de forma adequada als reptes que es presenten d’acord Amb la pluralitat de realitats territorials, socials i econòmiques que tenim al nostre país.

El fenomen dels joves i adolescents immigrants  sols  no és ni nou, ni tampoc específic de Catalunya. A casa nostra, l’any 2012 vàrem tenir 1.200 joves immigrants sols en centres d’acollida competència de la DGAIA. L’evolució ha estat més o menys constant els darrers anys, a excepció del darrer, en el qual la xifra del 2017 es va duplicar (algunes dades més: 3.659 menors l’any 2018 i una previsió per l’any 2019 de  5.526). Es tracta d’un problema a nivell global. A Europa es coneix des de l’any 1999 i a Espanya, a partir del 2000. 

 

Davant dels grans reptes i transformacions que afronten els ens locals del nostre país, l’ACM, comptant amb el suport d’un Grup de Treball expert, ha realitzat una acurada reflexió sobre el futur dels serveis socials i els reptes estratègics que s’hauran d’afrontar en els respectius municipis i comarques. Una reflexió estratègica que, a hores d’ara, es plasma en aquest document.