IniciFundacionsFTBGL › Publicacions

Publicacions

Des del 2013 i fins al 2020 hem estat analitzant anualment l’opinió pública de les veïnes i veïns d’arreu de Catalunya, amb dades rigoroses que ens ajuden a entendre millor les preocupacions, prioritats i demandes de la ciutadania per millorar en la gestió municipal i tenir una visió conjunta de la ciutadania de tot el país. En aquesta publicació hi ha el resultat d’un estudi rigorós, metòdic i didàctic d’allò que més preocupa a la ciutadania, la seva percepció dels pobles i ciutats i els diferents ens locals.

La Fundació Transparència i Bon Govern Local impulsa un projecte per a que els ens locals incorporin, com a segell de qualitat democràtica, els plans d’integritat com a base d’una futura Compliance al sector públic que, a més del compliment normatiu, sigui una veritable mostra de compromís amb una cultura d’integritat i probitat institucional.

L’envelliment de la població rural i la progressiva pèrdua d’habitants als pobles més petits en favor de les zones urbanes ha esdevingut un dels principals reptes de les administracions a l’hora de garantir un relleu generacional que asseguri el futur del territori. Estudi encarregat per l'ACM a l'equip d'arquitectes Pere Solà, Núria Olivé i Marta Rofín.

 

Els engranatges que s’activen per a l’atenció dels problemes vinculats al dret a l’habitatge posen a prova els mecanismes de comunicació i col·laboració entre els diferents nivells de les administracions que presten servei als catalans i catalanes. Aquesta jornada respon al convenciment que l’èxit d’aquesta feina conjunta passa per un coneixement profund del marc normatiu i de les estratègies globals que serveixen de guia per a les actuacions que les diferents administracions, començant pels ajuntaments, han d’impulsar per a respondre de forma adequada als reptes que es presenten d’acord Amb la pluralitat de realitats territorials, socials i econòmiques que tenim al nostre país.

El fenomen dels joves i adolescents immigrants  sols  no és ni nou, ni tampoc específic de Catalunya. A casa nostra, l’any 2012 vàrem tenir 1.200 joves immigrants sols en centres d’acollida competència de la DGAIA. L’evolució ha estat més o menys constant els darrers anys, a excepció del darrer, en el qual la xifra del 2017 es va duplicar (algunes dades més: 3.659 menors l’any 2018 i una previsió per l’any 2019 de  5.526). Es tracta d’un problema a nivell global. A Europa es coneix des de l’any 1999 i a Espanya, a partir del 2000. 

 

Davant dels grans reptes i transformacions que afronten els ens locals del nostre país, l’ACM, comptant amb el suport d’un Grup de Treball expert, ha realitzat una acurada reflexió sobre el futur dels serveis socials i els reptes estratègics que s’hauran d’afrontar en els respectius municipis i comarques. Una reflexió estratègica que, a hores d’ara, es plasma en aquest document.