IniciFundacionsFTBGL › Línies de treball

Línies de treball

La FTBG duu a terme la seva activitat mitjançant l’impuls de projectes pilot que permetin desenvolupar metodologies, experiències i bones pràctiques, per posar-les a disposició de tots els ens locals de Catalunya.

S’impulsen les línies de treball i projectes següents:

 

Govern Obert

Actualment s’estan executant els projectes següents:

 

Bon Govern

La FTBG impulsa projectes de foment del bon govern i de millora de la qualitat de vida en els municipis de Catalunya:

 

Qualitat normativa

Es desenvolupen tallers amb experts per analitzar la normativa vigent i fer propostes en relació amb l’aprovació o modificació de normativa que afecti l’àmbit de competències de l’administració local. Es treballa els següents tallers:

El posicionament polític dels ajuntaments
 

  • Tramitació normativa

Des de la FTBG es fa un seguiment i participació activa en la tramitació de normativa que pugui tenir incidència sobre l’administració local. Entre altres, s’han fet aportacions a les següents normes:

- Reglament de transparència

- Llei d’alertadors de corrupció

Investigació

  • Observatori de Política Municipal

Estudis sobre la percepció de la ciutadania sobre les institucions públiques locals i els seus representants: ESTUDIS

 

  • Fundació Pi i Sunyer

La FTBG i la Fundació Carles Pi i Sunyer col·laboren en l'impuls d'actuacions de recerca i promoció dels governs locals des de la perspectiva jurídica, política, econòmica i social.

Fruit d'aquesta col·laboració, en el marc del projecte 'Arrelament al territori: Combatre el despoblament' s'ha elaborat un estudi sobre les causes del despoblament en el territori, que es pot consultar a continuació: Estudi Despoblament i envelliment de la població

Convenis:

 

 

Publicacions

Les publicacions elaborades per la FTBG es poden consultar en aquest ENLLAÇ