IniciFundacionsFTBGL › Jornades

Jornades

Realitzades

  • Presentació del projecte 'Plans d’integritat per a l'administració local' (25 gener 2021)

- Notícia de la presentació: ENLLAÇ

Projecte 'Plans d'integritat per a l'administració local'

Torna a visualitzar l'acte de presentació a través de Youtube: Enllaç

 

  • Jornada 'El nou reglament de transparència (Decret 8/2021, de 9 de febrer)' (11 de març de 2021)

Informació i programa

- Notícia de la presentació: ENLLAÇ

Torna a visualitzar la jornada a través de Youtube: Enllaç

 

  • Acte de lliurament de les inciatives premiades en el 'Projecte Arrelament' (17 de maig de 2021) 

- Notícia de la presentació: ENLLAÇ

Torna a visualitzar la jornada a través de Youtube: Enllaç

 

  • Debat Municipalista 'Percepció ciutadana sobre les polítiques públiques locals després de la pandèmia' (8 de juny de 2021)

Informació i programa

- Notícia de la presentació: ENLLAÇ

Resum de les intervencions durant el Debat

Visualitza el Debat a través de Youtube: Enllaç

  • Debat Municipalista 'El teletreball en els ens locals' (28 de juny de 2021)

Informació i programa

- Conclusions de l'enquesta sobre teletreball en municipis amb menys de 20.000 habitants: ENQUESTA

Visualitza el Debat a través de Youtube: Enllaç

 

  • Debat Municipalista 'La reactivació i la transformació econòmica des dels municipis' (9 de juliol de 2021)

Informació i programa

Visualitza el Debat a través de Youtube: Enllaç

  • Debat Municipalista Les mesures antifrau en els fons europeus. Els plans d'integritat' (10 de novembre de 2021)

Informació i programa