IniciFundacionsFTBGL › Les línies de treball i objectius

Les línies de treball i objectius

La Fundació estructura les seves activitats al voltant de cinc línies de treball, que es desenvolupen mitjançant jornades, estudis, seminaris i grups de treball:

 

 1. Debat de les idees en l’àmbit local

L’objectiu és debatre i estudiar els grans canvis estructurals que hi ha en el municipalisme i poder oferir propostes que afavoreixin la presa de decisions dels responsables públics. Els primers projectes s’orientaran a:

 • El debat públic-privat en salut, educació, aigua, comunicacions, esports...
 • L’organització territorial, la vessant institucional, la competencial i el finançament.
 • El factor humà en els electes locals.
 • El lobbisme del món local.

 

 1. La transparència i el bon govern

L’objectiu és aprofundir la qualitat democràtica dels ens locals amb continguts ètics, de compliment normatiu i de canvi cultural estructural tant per als electes, el funcionariat i en general a tots el qui participen en l’àmbit públic local. Els projectes que es prioritzaran inicialment:

 • Els plans d’integritat a l’àmbit local
 • L’accés a la informació pública local
 • Els indicadors de qualitat democràtica
 • L’ètica i la probitat institucional

 

 1. El Govern obert

L’objectiu és investigar i implementar noves formes de coresponsabilització entre les administracions, electes i ciutadania.  Es prioritzaran projectes de:

 • Noves formes de participació ciutadana
 • Dades obertes
 • Banc de dades locals de Catalunya

 

 1. La investigació i la recerca

L’objectiu és posar a disposició del món local dades, investigació i recerca que incideixin en la Governança local. Alhora, incentivar aquest àmbit d’investigació i recerca entre el món científic, universitari i doctrinal. Projectes inicials:

 • Actualització de la proposta de l’observatori local de l’ACM
 • Recerca sobre temes sectorials d’interès local
 • Convocatòria del premi Fundació TBGL sobre treballs de recerca i investigació en l’àmbit local i sobre projectes innovadors posats en practica a l’administració local.

 

 1. Àmbit Legislatiu

L’objectiu és fer propostes de noves iniciatives legislatives en l’àmbit local, modificar o complementar lleis existents o propostes per a decrets, reglaments, codis i ordenances municipals. Àmbits de treball inicials:

 • Catàleg i priorització de les lleis més nocives pel món local.
 • Modificacions
 • Noves propostes
 • Tallers: d’ordenances, codis ètics, reglaments, etc...