Inici › Circular de la Junta Consultiva de Contracta...

Circular de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya sobre l’ordre procedimental a seguir quan concorrin ofertes anormalment baixes