Inici › Consulta pública prèvia per a l’elaborac...

Consulta pública prèvia per a l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la Llei de Transparència

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència ha obert a consulta pública prèvia l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El Departament ha optat per desenvolupar la Llei de Transparència per mitjà de diversos reglaments, atenent a la complexitat de la norma, que abasta diversos àmbits relacionats amb la transparència i el govern obert. 

 

Per mitjà del present reglament es proposa regular tres aspectes de la Llei de Transparència:

-    Disposicions generals (Títol I)
-    Publicitat activa (Títol II)
-    Dret d’accés a la informació pública (Títol III)

 

L’objectiu de la consulta pública prèvia és identificar els problemes d’aplicació de la Llei de Transparència, així com aquells aspectes de la norma que per la seva naturalesa o complexitat es consideri necessari definir o regular per mitjà del reglament.  

 

Després d’un any i mig de vigència de la Llei de Transparència, els ens locals han tingut l’oportunitat de copsar els aspectes positius i negatius que comporta l’aplicació d’una norma tan ambiciosa, que estableix idèntiques obligacions per a l’administració de la Generalitat i per a l’administració local. 

 

Per aquest motiu, convidem a tots els ens locals a fer les aportacions que considerin pertinents per tal que es tinguin en compte en la elaboració del reglament les particularitats de la implementació de la normativa de transparència en l’administració local. 

 

El termini per a fer aportacions a la consulta pública prèvia per a l’elaboració del reglament de desenvolupament de la Llei de Transparència finalitza el dia 26 de març de 2017.

 

Així mateix, l’ACM podrà fer arribar les propostes del món local a través de la Xarxa de Governs Transparents, en què participa conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, el Consorci AOC, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la FMC, l’AMB i el CSITAL. Preguem a tots els ens locals interessats en fer aportacions que ens les trameteu, de forma que puguem copsar fidelment les necessitats i preocupacions del món local  i fer-les arribar als òrgans encarregats de l’elaboració del reglament de la llei.

 

Ens podeu enviar les vostres aportacions a l’ACM, abans del 22 de març de 2017, mitjançant  l’adreça juridics@acm.cat, o trametre-les directament al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència a la web habilitada a tal efecte.

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment