Inici › Consulta pública per iniciar la tramitació...

Consulta pública per iniciar la tramitació del Projecte de Decret per la regulació dels establiments amb risc d'accidents greus

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Departament d’Economia i Coneixement ha obert el període de consulta pública prèvia per determinar l'oportunitat i idoneïtat d’iniciar la tramitació del Projecte de Decret per la regulació dels establiments amb risc d’accidents greus i la seva implantació urbanística en el territori. Aquesta consulta acaba el 8 de març de 2017. Podeu consultar la Memòria del Projecte de Decret, on s’exposen els problemes que es pretenen resoldre, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma, i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Si ho considereu convenient, podeu fer les vostres aportacions a través de l’ACM, enviant-les abans del 3 de març de 2017 a l’adreça juridics@acm.cat, o trametre-les directament al Departament d’Economia i Coneixement a la web habilitada a tal efecte, de la que deixem l’enllaç a continuació.

 

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.