Inici › El criteri de l’Audiència Nacional sobre ...

El criteri de l’Audiència Nacional sobre l’exclusió d’una oferta anormalment baixa en la valoració de les restants ofertes econòmiques no incurses en baixes (ST 779/2022, de 2 de febrer, de l’AN, rec. 794/2019)