Inici › Informació Electoral

Informació Electoral

Eleccions al Parlament Europeu 9 de juny de 2024

- DOGC (23/05/2024): ORDRE EMT/112/2024, de 17 de maig, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions de diputats i diputades al Parlament Europeu el dia 9 de juny de 2024. ENLLAÇ

- BOE (14/05/2024): Resolució de 13 de maig de 2024, de la Presidència de la Junta Electoral Central, de proclamació de candidatures a les eleccions de diputats i diputades al Parlament Europeu, convocades per Reial decret 363/2024, de 9 d'abril, a celebrar el 9 de juny de 2024. ENLLAÇ

- BOE (08/05/2024): Resolució de 7 de maig de 2024, de la Presidència de la Junta Electoral Central, de publicació de les candidatures presentades a les eleccions de Diputats al Parlament Europeu convocades per Reial decret 363/2024, de 9 d'abril, a celebrar el 9 de juny de 2024. ENLLAÇ

- BOE (03/05/2024): Resolució de 29 d'abril de 2024, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple, de 25 d'abril de 2024, pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de les comptabilitats de les eleccions al Parlament Europeu de 9 de juny de 2024ENLLAÇ

- BOE (29/04/2024): Instrucció 2/2024, de 25 d'abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública i de delegació en les Juntes Electorals Provincials de les competències previstes en l'article 65.5 LOREG, en relació amb les eleccions al Parlament Europeu, que se celebraran el 9 de juny de 2024. ENLLAÇ

- BOE (19/04/2024): Ordre HAC/350/2024, de 17 d'abril, per la qual es fixen les quantitats de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions al Parlament Europeu de 9 de juny de 2024ENLLAÇ

- BOE (16/04/2024): Reial decret 363/2024, de 9 d'abril, pel qual es convoquen eleccions de diputats i diputades al Parlament Europeu. ENLLAÇ

 

 

Eleccions al Parlament de Catalunya 12 de maig de 2024

-DOGC: ACORD de 4 de juny de 2024, de la Junta Electoral Central, pel qual s'ordena la publicació del resum dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel Decret 60/2024, de 18 de març, i celebrades el 12 de maig de 2024, conforme a les actes d'escrutini general i de proclamació d'electes trameses per les juntes electorals provincials de la Comunitat Autònoma de Catalunya. ENLLAÇ

- DOGC: Decret 97/2024, de 4 de juny, de convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya. La sessió constitutiva tindrà lloc el dia 10 de juny de 2024, a les 16 hores, al Palau del Parlament (art. 2 Decret 97/2024, de 4 de juny). ENLLAÇ

- DOGC: EDICTE de 28 de maig de 2024, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Lleida. ENLLAÇ

- DOGC: EDICTE de 30 de maig de 2024, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Tarragona. ENLLAÇ

- DOGC: EDICTE de 30 de maig de 2024, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Barcelona. ENLLAÇ

- DOGC: EDICTE de 31 de maig de 2024, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes al Parlament de Catalunya de la circumscripció de Girona. ENLLAÇ

- DOGC: EDICTE de 15 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Girona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ

- DOGC: EDICTE de 15 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Tarragona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ

- DOGC: EDICTE de 15 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ

- DOGC: EDICTE de 15 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades per la Junta Electoral Provincial de Barcelona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ

- DOGC: EDICTE de 9 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Girona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ

- DOGC: EDICTE de 9 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Tarragona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ

- DOGC: EDICTE de 9 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ

- DOGC: EDICTE de 9 d'abril de 2024, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Barcelona per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2024. ENLLAÇ

- Calendari electoral: Activitats i terminis principals (font: Departament de la Presidència - Generalitat de Catalunya). ENLLAÇ

- Directori de Juntes electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024 (font: Departament de la Presidència - Generalitat de Catalunya). ENLLAÇ

DOGC: RESOLUCIÓ PRE/1030/2024, de 27 de març, per la qual s'ordena la publicació dels models d'actes que han d'utilitzar les juntes electorals, les meses i els funcionaris consulars. ENLLAÇ

- BOE: Orden PJC/284/2024, de 1 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de marzo de 2024, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2024. ENLLAÇ

Relació de locals públics reservats per a la realització d'actes electorals per a les eleccions autonòmiques de 2024:

 • BOPB: Relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de la campanya electoral per a les eleccions autonòmiques de 2024 a la província de Barcelona (zona d’Arenys de Mar, Barcelona, Berga, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, , Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú). ENLLAÇ
 • BOPB: Relació de locals públics oferts per a la realització d'actes electorals per a les eleccions autonòmiques de 2024 a la província de Barcelona (zona de Mataró). ENLLAÇ
 • BOPT: Relació de locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per a la realització d'actes de campanya per a les Eleccions al Parlament de Catalunya de 12.05.2024 a la província de Tarragona (zona de Reus, Tarragona, Tortosa, Valls i el Vendrell). ENLLAÇ
 • BOPG: Relació de locals i llocs públics per a la realització del actes de campanya electoral per a les eleccions autonòmiques de 2024 i emplaçaments per a la col·locació gratuïta de cartells, llocs reservats per a pancartes i banderoles a la província de Girona (zona d’Olot, Figueres, Girona, la Bisbal d’Empordà, Puigcerdà i Santa Coloma de Farners). ENLLAÇ
 • BOPL: Relació de locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral per les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024 a la província de Lleida (zona de Balaguer, Cervera, la Seu d’Urgell, Lleida i Tremp). ENLLAÇ

- Oficina de comunicació del TSJ de Catalunya: Acord designació membres judicials Juntes Electorals eleccions autonòmiques 12 maig del 2024. ENLLAÇ

 • DECRET 65/2024, de 19 de març, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 12 de maig de 2024 (ref. BDNS 750313). ENLLAÇ
 • DECRET 64/2024, de 19 de març, de normes complementàries per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya de 12 de maig de 2024. ENLLAÇ 
 • DECRET 60/2024, de 18 de març, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució. ENLLAÇ

 

Eleccions a Corts Generals 23 juliol de 2023

 • BOE: Instrucció relativa a la fiscalització de les comptabilitats de les eleccions a Corts Generals de 23 de juliol de 2023 del Tribunal de Comptes (Resolució de 4 de juliol del 2023). ENLLAÇ

 • BOE: Instrucció 7/2023, de la Junta Electoral Central, de 28 de juny, de modificació de la seva Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, sobre interpretació de l'article 27.3 de la Llei orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de President i Vocal de les Meses electorals. ENLLAÇ

 • BOE: Resolució de 28 de juny de 2023, de la Presidència de la Junta Electoral Central, per la qual es publica la distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública d'àmbit nacional en relació amb les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat de 23 de juliol de 2023. ENLLAÇ

 • BOE: Resolució de 28 de juny de 2023, de la Presidència de la Junta Electoral Central, per la qual es pren coneixement del Pla de Cobertura informativa de la Corporació RTVE per a les eleccions generals a celebrar el 23 de juliol de 2023. ENLLAÇ
 • BOE: Instrucció 5/2023, de 8 de juny, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l'article 73.3 de la Llei orgànica del Règim Electoral General, pel que fa a l'exigència de la identificació personal de l'elector en el lliurament de la documentació del vot per correu en les oficines de Correus. ENLLAÇ

 • BOE: Ordre HFP/546/2023, de 30 de maig, per la qual es fixen les quantitats de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions generals de 23 de juliol de 2023. ENLLAÇ

 • BOE: Reial Decret 400/2023, de 29 de maig, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d'eleccionsENLLAÇ

 

 

Eleccions catalanes 14 de febrer de 2021

Normativa

 • DECRET 9/2021, de 9 de febrer, de modificació del Decret 148/2020, de 22 de desembre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021. ENLLAÇ

 • RESOLUCIÓ EXI/205/2021, de 5 de febrer, per la qual s'estableix en 165 euros l'import de les indemnitzacions per les despeses originades pel subministrament del material de protecció que s'estableix en les instruccions que aprova el PROCICAT per als electors i electores que acudeixin als locals electorals per exercir el seu dret a sufragi, així com per als membres de la mesa electoral i altres actors que participen en la jornada electoral i escrutini (líquid hidroalcohòlic, mascaretes de recanvi, etc.). ENLLAÇ

 • Nota sobre l'Ordre TSF/19/2021 per la qual s'estableixen les instruccions per la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament del 14F: MÉS INFORMACIÓ

 

Junta Electoral

 • Resolución de 29 de enero de 2021 de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de designación de los Vocales no judiciales de las Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con las elecciones al Parlamento de Cataluña de 14 de febrero de 2021. ENLLAÇ

 

Informació general

 

Protocols Covid-19

 • Protocol específic per a l’adequació dels col·legis electorals i per al procediment de vot en mesa electoral i escrutini per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (28 de desembre de 2020): MÉS INFORMACIÓ

 • Protocol específic per a la creació del Dispositiu eleccions COVID: oficina, responsables i materials de seguretat sanitària (28 de desembre de 2020): MÉS INFORMACIÓ

 • Protocol de funcionament de la Taula de Partits i definició d’escenaris de celebració de les eleccions (28 de desembre de 2020): MÉS INFORMACIÓ

 • Protocol específic per a la comunicació institucional i sobre les diferents modalitats de vot (28 de desembre de 2020): MÉS INFORMACIÓ

 • Protocol específic per als actes de campanya a les properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021 (28 de desembre de 2020): MÉS INFORMACIÓ

 

Eleccions 10 de novembre de 2019

Calendari electoral d’interès per als ajuntaments (clica per obrir)

 • Ordre de col·locació de les paperetes als col·legis electorals. Enllaç
 • ORDRE TSF/190/2019, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 10 de novembre de 2019. Enllaç

 

  JUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de designación de la Comisión de Radio y Televisión en relación con las elecciones a celebrar el 10 de noviembre de 2019. Enllaç

   

  JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

  • Candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre. Enllaç

               

  • ORDRE TSF/190/2019, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 10 de novembre de 2019. Enllaç
  • Instrucció 9/2019, de 25 de setembre, de la Junta Electoral Central, d’aplicació a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat de 10 de novembre de 2019, de la disposició addicional setena de la LOREG. (publicada al BOE d’avui, 26 de setembre de 2019). ENLLAÇ

  • Tríptic informatiu sobre les eleccions editat pel Govern de l’Estat. ENLLAÇ

   

   

   

   

  Eleccions municipals 26 Maig 2019

  Calendari electoral amb les dates més rellevants per als ajuntaments. Document pdf

  • 3 d’abril: Inici del període electoral, que es perllongarà fins al dia de les eleccions, el 26 de maig.
  • Entre el 3 i el 9 d’abril: Comunicació a les Juntes Electorals de Zona dels emplaçaments per a la col·locació gratuïta de cartells.
  • Entre el 3 i el 12 d’abril: Comunicació a les Juntes Electorals de Zona dels locals oficials i llocs públics cedits pels ajuntaments per a la realització d’actes electorals.
  • 8 d’abril: Publicació en el BOP i inici d’exposició al públic de les seccions, locals i meses electorals.
  • Entre el 8 i el 15 d’abril (ambdós inclosos): Exposició al públic del cens electoral.
  • Entre el 17 i el 22 d’abril: Termini de presentació de candidatures davant les Juntes Electorals de Zona.
  • 19 d’abril: Exposició al públic de les rectificacions del cens.
  • 24 d’abril: Publicació provisional de les candidatures presentades al BOP.
  • Entre el 27 d’abril i l’1 de maig: Designació dels membres de les meses electorals per acord plenari de l’ajuntament.
  • 30 d’abril: Publicació definitiva de candidatures proclamades.
  • 3 de maig: Distribució per les Juntes Electorals de Zona dels locals i llocs disponibles.
  • 10 de maig a les 00:00h: Inici de la campanya electoral, fins al 24 de maig.
  • Entre el 16 i el 25 de maig: Publicació del cens electoral en els diaris de més difusió de la província i exposició al públic en els ajuntaments de la relació definitiva de les seccions, meses i locals.
  • 25 de maig: Jornada de reflexió i fi del mandat dels actuals membres electes de les corporacions locals.
  • 26 de maig: Data de les eleccions locals.
  • 7 de juny: Proclamació dels electes.
  • 15 de juny: Data de constitució del ple dels ajuntaments, si no s’ha interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels electes.
  • 5 de juliol: Data de constitució del ple dels ajuntaments, si s’ha interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels electes.

   

  • Orden HAC/394/2019, de 3 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones al Parlamento Europeo y locales de 26 de mayo de 2019. Enllaç
  • Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones de Diputados al Parlamento Europeo. Enllaç 
  • Candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. Enllaç 
  • DECRET 73/2019, de 26 de març, de convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran de 2019. Enllaç 
  • DECRET 74/2019, de 26 de març, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Consell General d'Aran de 2019. Enllaç 
  • DECRET 75/2019, de 26 de març, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Consell General d'Aran de 2019. Enllaç 
  • DECRET 76/2019, de 26 de març, sobre l'elecció dels membres dels consells comarcals de 2019. Enllaç 
  • DECRET 77/2019, de 26 de març, pel qual es convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya. Enllaç

   

  Eleccions a Corts Generals 27 Abril 2019

  • Resolución de 5 de abril de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se toma conocimiento del Plan de cobertura informativa de la Corporación RTVE para las elecciones generales a celebrar el 28 de abril de 2019. Enllaç

  • Acuerdo de 4 de abril de 2019, de la Junta Electoral Central, por el que se publica la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública de ámbito nacional en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 28 de abril de 2019. Enllaç

  • ORDRE TSF/63/2019, de 3 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 28 d'abril de 2019. Enllaç

  • Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. Enllaç

   
  Mitjançant la Instrucció 3/2019, de 4 març, la Junta Electoral Central ha volgut aclarir els dubtes que ha generat la coincidència en el temps de les convocatòries de les eleccions generals de 28 d’abril i de les eleccions locals, europees i autonòmiques (no a Catalunya) de 26 de maig. 

  La instrucció indica que cal interpretar l’article 50 de la LOREG com a garantia d’un marc institucional de neutralitat en el qual el ciutadà pugui decidir els termes i l’abast de la seva participació política amb absoluta llibertat, sense interferències de cap poder públic, per la qual cosa les prohibicions d’aquest article s’estenen a l’actuació de tots els poders públics, amb independència del procés electoral convocat.

  En conseqüència, les prohibicions dels apartats 2 i 3 de l’article 50 resulten aplicables a tots els poders públics -estatal, autonòmic i locals- i durant el període electoral d’ambdós processos. Des de la convocatòria de les eleccions generals, publicada al BOE de 5 de març, fins a la celebració de les eleccions locals i europees de 26 de maig, els poders públics no podran:

  • Organitzar o finançar, directament o indirectament, actes que continguin al·lusions a les realitzacions o fites assolides, o que utilitzin imatges o expressions coincidents o similars al es utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions (art. 50.2 LOREG).
  • Realitzar qualsevol acte d’inauguració d’obres i serveis públics o dels seus projectes, sigui quina sigui la denominació utilitzada (art. 50 LOREG). 

  En canvi, la prohibició de contractació de propaganda electoral de l’article 53 té com a objectiu limitar les despeses de la campanya electoral, per la qual cosa s’ha de cenyir al procés electoral corresponent, sense que s’hi vegin afectats els actes que les formacions polítiques puguin realitzar amb anterioritat a la convocatòria del procés electoral afectat, amb l’excepció dels dies de reflexió i votació de les eleccions generals.

   

  Atesa l’anunciada convocatòria d’eleccions a les Corts Generals de l’Estat per al dia 28 d’abril de 2019:

   

  “Article 50 LOREG:

  1. Los poderes públicos que en virtud de su competencia legal hayan convocado un proceso electoral pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores. Esta publicidad institucional se realizará en espacios gratuitos de los medios de comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial correspondiente al proceso electoral de que se trate, suficientes para alcanzar los objetivos de esta campaña.
  2. Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.
  3. Asimismo, durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo.
  4. Se entiende por campaña electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios.
  5. Salvo lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, ninguna persona jurídica distinta de las mencionadas en el apartado anterior podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución.”

   

  Cal tenir en compte que les limitacions de les campanyes institucionals i dels actes d’inauguració s’aplicaran a partir de l’inici del període electoral, en aquest cas a partir del dia 5 de març de 2019.

   

  “Artículo 53.Período de prohibición de campaña electoral

  No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado. La obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas quedará limitada al periodo estricto de campaña electoral. Las limitaciones anteriores se establecen sin perjuicio de las actividades realizadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo 20 de la Constitución.

  No obstante lo anterior, desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior.”

   

  Calendari electoral  amb les dates més rellevants per als ajuntaments

  • 5 de març de 2019: Publicació en el BOE i entrada en vigor del Reial Decret De convocatòria.
  • 6 de març de 2019: 

  - Inici del termini perquè els Ajuntaments comuniquin a les Juntes Electorals de Zona (JEZ) els locals oficials i els llocs públics per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral.( art. 57 LOREG)

  - Inici del termini perquè els Ajuntaments comuniquin a les JEZ els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles. (art. 56 LOREG)

  • 9 de març de 2019: Publicació en el BOE i  BOP de la constitució de les JEP i de les JEZ amb la relació dels seus membres. 14.3 LOREG
  • 11 de març de 2019: Els Ajuntaments i els Consolats exposen el cens electoral. Vuit dies per   presentar reclamacions. 39. 2 LOREG.

  - Comença el termini de 8 dies per a reclamar contra les inscripcions en el cens electoral davant les respectives  DPOCE. 39. 2 i 3 LOREG

  - Publicació en el BOE, BOP i exposició pública en els Ajuntaments de la relació de seccions, locals i meses electorals determinades per les DPOCE. Sis dies per presentar reclamacions. 24 LOREG

  • 12 de març de 2019: Darrer dia de comunicació pels Ajuntaments a les JEZ  dels emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles. 56 LOREG.

  - Inici del termini per presentar reclamació davant la JEP contra la relació de Seccions, locals i Meses electorals. 24 LOREG

  • 15 de març de 2019: Darrer dia perquè els Ajuntaments comuniquin a les JEZ els locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral. 57 LOREG

  - Aquesta relació ha de ser publicada en els BOP dins els 15 dies posteriors a la convocatòria, i a partir d'aquest moment els representants davant les JEZ, els poden sol·licitar. 57 LOREG

  • 17 de març de 2019: Darrer dia per presentar reclamacions davant les respectives JEP contra la relació de seccions, locals i meses electorals, que resol en ferm en un termini de 5 dies. 24 LOREG
  • 18 de març de 2019: Darrer dia per presentar reclamacions contra les inscripcions del cens electoral directament davant la DPOCE corresponent o a través dels Ajuntament o Consolats que les remetran directament a la DPOCE corresponent. La DPOCE resol en un termini de 3 dies. 39.3 LOREG
  • 20 de març de 2019: Darrer dia per a la publicació en els BOP de la relació de locals i llocs públics, als efectes de la seva sol·licitud per les  candidatures les JEZ corresponents .(art. 57 LOREG)
  • 21 de març de 2019: Darrer dia per la resolució de la DPOCE de les reclamacions presentades sobre inscripcions en el cens electoral, contra la qual pot interposar-se recurs davant el Jutjat de 1ª Instància, el termini dels 5 dies següents a partir de la notificació (art.39.4 LOREG )
  • 22 de març de 2019: Les DPOCE exposen al públic les rectificacions efectuades efectuades en el cens electoral. 39.4 LOREG
  • 28 de març de 2019: Darrer dia per sol·licitar les quantitats a compte de la subvenció electoral a l'Administració. 127 bis 2 LOREG
  • 30 de març de 2019: Inici del termini per efectuar el sorteig dels membres de les Meses Electorals pels Ajuntaments. 26.4 LOREG
  • 3 d'abril de 2019: Darrer dia per a realitzar el sorteig dels membres de les Meses Electorals pels Ajuntaments. 26.4 LOREG

  - Les JEZ comuniquen als representants els llocs reservats per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles. 56.3LOREG

  • 5 d'abril de 2019: Les JEZ atribueixen els locals oficials i llocs públics disponibles per actes de campanya electoral. 57.3 LOREG
  • 12 d'abril de 2019: COMENÇA LA CAMPANYA ELECTORAL (15 DIES). 51 LOREG 
  • 18 d'abril de 2019: Publicació en els mitjans de comunicació de més difusió, de la relació de les seccions, locals i meses electorals. (Aquesta publicació s'ha d'efectuar dintre dels 10 dies anteriors a la votació). 24.4 LOREG
  • 26 d'abril de 2019: FINAL DE CAMPANYA ELECTORAL. 51 LOREG
  • 27 d'abril de 2019: JORNADA DE REFLEXIÓ
  • 28 d'abril de 2019:  V O T A C I Ó

   

  Eleccions catalanes 21 Desembre 2017

  S’ha publicat la Ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre, per la que s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre de 2017.

  En aquesta Ordre es regulen els permisos de què disposen les persones treballadores durant la jornada d’eleccions del 21 de desembre de 2017.  A continuació resumim el contingut de la Ordre ESS/1169/2017.

   

  Règim de permisos per anar a votar:

  El 21 de desembre les empreses tenen la obligació de concedir als treballadors/es amb condició d’electors un permís de com a màxim 4 hores, dins la jornada laboral, per exercir el seu dret a vot a les eleccions. Aquestes hores de permís no han de ser recuperades i s’ha de retribuir el salari que correspondria si hagués prestat els seus serveis íntegrament.

  Els treballadors/es a qui la jornada laboral coincideixi parcialment amb l’horari electoral es regeixen per les regles següents:

  - No s’ha de concedir permís si la coincidència és de com a màxim 2 hores.

  - Si la coincidència és d’entre 2 i 4 hores es concedirà un permís retribuït i no recuperable de 2 hores.

  - Si la coincidència és de 4 o més hores s’ha de concedir el permís general de 4 hores.

  A les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual se’ls haurà de reduir proporcionalment la duració del permís.

  Les persones treballadores que tinguin una jornada que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret a cap permís.

  Les hores concedides per anar a votar seran determinades per l’empresari o empresària i han de coincidir amb l’horari dels col·legis electorals.

  Els treballadors/es que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en condicions que dificultin exercir el dret de sufragi el 21 de desembre tenen dret a un permís retribuït i no recuperable de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral corresponent per poder formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu. Aquest permís el podran gaudir entre la data de convocatòria fins el dia 11 de desembre de 2017.

  A efectes del pagament del salari  del temps usat per votar els empresaris tindran dret a sol·licitar als treballadors/es la exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

   

  Permisos dels membre de la mesa electoral, interventors i apoderats:

  A les persones que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors se’ls ha de concedir els següents permisos:

  Permís retribuït i no recuperable de la jornada complerta del dia 21 de desembre de 2017.
  Permís retribuït i no recuperable de les 5 primeres hores de la jornada laboral de l’endemà de la votació.

  Per a concedir aquests permisos s’ha de justificar la condició de membre de mesa electoral o d’interventor.

  A les persones que acreditin la condició d’apoderats se’ls ha de concedir el permís següent:

  Permís retribuït  i no recuperable durant la jornada complerta del dia 21 de desembre de 2017.

   

  Torn de nit: als treballadors/es que essent membres d’una mesa electoral, interventors o apoderats durant la jornada electoral que treballin en el torn de nit en la data immediatament anterior, l’empresari els haurà de concedir un canvi de torn si ho sol·liciten.

   

  Altres qüestions:

  En els casos en què la retribució de les persones treballadores amb permís el dia de les eleccions estigui constituït en part per una prima o incentiu, aquesta es calcularà d’acord amb la mitjana percebuda per aquest concepte per cada treballador en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

   

  Règim aplicable al personal al servei de l’Administració Pública:

  El personal que presta serveis en l’Administració de la Generalitat, en les administracions locals de Catalunya i en els seus organismes autònoms, o en l’Administració General de l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, té dret als mateixos permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les que s’han exposat anteriorment.

   

  Poden consultar en el següent enllaç la Ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre:

  ENLLAÇ

   

   

  Convocatòria d’eleccions, dissolució del Parlament i cessament del Govern de la Generalitat de Catalunya:

  • Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución. Enllaç​
  • Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del M.H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, don Carles Puigdemont i Casamajó. Enllaç
  • Real Decreto 943/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y de los Consejeros integrantes del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Enllaç

   

  Normes complementàries per a la realització de les eleccions:

  • REIAL DECRET 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017. Enllaç
  • Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, por el que se dictan normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña 2017. Enllaç

   

  Seccions electorals, locals i meses a cada municipi:

  • Relación de secciones electorales, sus locales y las mesas correspondientes a cada municipio. Enllaç

   

  Locals i llocs públics que es reserven per a actes de campanya electoral:

  • Relación de locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral, correspondientes a las elecciones del Parlamento de Cataluña, que se publican de conformidad con el artículo 14.2a) del Real Decreto 953/2017, de 31 de octubre, por el que se dictan normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017, a celebrar el 21 de diciembre de 2017. Enllaç

   

  Subvencions i control de comptabilitat electoral:

  • Real Decreto 955/2017, de 3 de noviembre, por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017. Enllaç
  • REIAL DECRET 955/2017, de 3 de novembre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017. Enllaç

   

  Nota del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports on informa que el dia 21-D serà no lectiu als centres escolars de Catalunya: Enllaç

   

  Eleccions municipals maig 2015

   
  Dades a tenir en compte després de la celebració de les eleccions
   
  Quan s’aprova l’acta de l’última sessió celebrada amb anterioritat a la celebració de les eleccions municipals?
   
  El tercer dia anterior a l’assenyalat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva dels Ajuntaments, els Regidors cessants, tant del Ple com de la Junta de Govern, es reuniran en sessió convocada amb l’objectiu d’aprovar l’acta de l’última sessió celebrada. (Art. 36 ROF)
   
  Quan es constitueixen les noves Corporacions municipals? 
   
  Es constitueixen en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions.
   
  Si s’ha presentat un recurs contenciós- electoral  contra la proclamació dels regidora electes es constituiran el 40è dia posterior a les eleccions. (Arts. 195.1 LOREG i 37 ROF)
   
  Quin procediment se segueix per a constituir les noves Corporacions?
   
  En primer lloc, es constituirà una Mesa d’edat integrada pels escollits de major i menor edat presents a l’acte, actuant com a Secretari el que ho sigui de la Corporació. (Art. 195.2 LOREG)
   
  La Mesa comprovarà les credencials presentades, o acreditacions de la personalitat dels electes de conformitat amb les certificacions que l’Ajuntament hagués remès a la Junta Electoral de Zona. 
   
  Finalment, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la majoria absoluta dels regidors electes.  En cas contrari, es celebrarà una sessió dos dies després, quedant constituïda la Corporació qualsevol que fos el número de regidors presents. 
   
  (Arts. 195.2, 195.3 i 195.4 LOREG)
   
  Quan s’elegeix l’Alcalde i quin procediment se segueix?
   
  L’Alcalde s’elegeix en la mateixa sessió de constitució de la Corporació i se segueix el següent procediment:
   
  a)    Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves llistes.
   
  b)    Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors serà proclamat electe.
   
  c)    Si cap d’ells obté la majoria, serà proclamat Alcalde el Regidor que encapçali la llista que ha obtingut un major número de vots particulars en el corresponent Municipi. En cas d’empat, es resoldrà per sorteig. 
   
  En els municipis entre 100 i 250 habitants, poden ser candidats a Alcalde tots els Regidors;  si algú dels candidats obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors serà proclamat electe; Si ningú obté aquesta majoria serà proclamat Alcalde el Regidor que hagués obtingut més vots populars en les eleccions de Regidors. (Art. 196 LOREG)
   
  Quan se celebra el nou Ple després de la sessió constitutiva de la nova Corporació i quins temes es tracten? El cartipàs municipal
   
  Dins els 30 dies següents al de la sessió constitutiva de la nova Corporació, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin necessàries per tal de tractar els següents assumptes:
   
  a)    Periodicitat de les sessions del Ple
   
  b)    Creació i composició de les Juntes de Govern 
   
  c)    Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de la competència del Ple.
   
  d)    Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments de Tinents d¡Alcalde, membres de la Junta de Govern i Presidents de les Comissions informatives, així com de les delegacions que l’Alcaldia estimi oportú conferir.
  (Art. 38 ROF)
   
  Quan finalitza el mandat dels corporatius cessants? Poden prendre acords fins la pressa de possessió dels seus successors?
   
  Els mandats són de quatre anys, i finalitzen el dia anterior a la celebració de les següents eleccions. Tenint en compte que les eleccions es celebraran el 24 de maig, el mandat dels corporatius finalitzarà el dia 23 de maig.
   
  Això no obstant, a partir d’aquest dia s’iniciarà el període en què els membres de les corporacions cessants continuaran les seves funcions només per l’administració ordinària i fins la presa de possessió dels seus successors no podran adoptar acords pels que legalment es requereixi una majoria qualificada
  (Arts. 194 LOREG i 39 ROF)
   
  Quan s’adquireix la plena condició del càrrec electe?
   
  L’article 108.8 CE, preveu el següent: 
   
  En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos.
   
   La interpretació literal d’aquest precepte ens porta a la conclusió que l’adquisició de la plena condició del càrrec (o sigui el pas de càrrec electe a regidor), depèn de la prèvia promesa o jurament d’acatament de la Constitució, i també, complir la resta de requisits previstos com el registre d’interessos. (art. 75.7 LRBRL)
   
  Durant el període de govern en funcions es pot celebrar ple ordinari?
   
  La celebració de les eleccions determina el cessament dels membres de la Corporació, d'acord amb el que disposen els articles 194 de la Llei Orgànica, 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General i 39 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), que romanen en funcions únicament a efectes de l'administració ordinària. L'única limitació legal que s'estableix és la prohibició d'adoptar acords que requereixin per a la seva aprovació majoria absoluta dels membres de la Corporació.
   
  Per tant, la celebració de plens ordinaris, de periodicitat preestablerta, haurà de continuar durant aquest període, del 24 de maig al 13 de juny (20 dies naturals des de la celebració de les eleccions fins a la constitució de la Corporació) doncs, tot i que no hi hagi assumptes d'administració ordinària per al seu tractament, caldrà aprovar les actes pendents i la part corresponent a la fiscalització de l'acció de govern. També serà possible la celebració de plens extraordinaris, sempre que, en el corresponent ordre del dia només s'adoptin acords d'administració ordinària (per exemple, per terminis legals en matèria de contractació).
   
  És possible que els membres de la Corporació renunciïn abans de la presa de possessió en la sessió constitutiva?
   
  No hi ha cap obstacle legal perquè els membres electes de la Corporació, presentin renúncia a aquesta condició amb anterioritat a la sessió constitutiva. En aquest cas , la renúncia haurà de presentar-se davant la Junta Electoral de Zona, amb mandat vigent encara, que haurà de proclamar al següent de la llista i expedir la credencial a favor, procedint a la seva remissió a l'entitat local per facilitar la presa de possessió .
   
  En aquest supòsit no serà necessària la presa de coneixement de la renúncia efectuada pel Ple de la Corporació, tal com ha assenyalat la Junta Electoral Central en acord de 31 d'octubre de 2001, al no haver adquirit la condició plena de membre de la entitat .
   
  Hi ha obligació de tots els cap de llista de presentar candidatura a la votació per a l'elecció d'Alcalde en la sessió constitutiva?
   
  D'acord amb el que assenyala l'article 196 de la LOREG, podran ser candidats a l'Alcaldia tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes, sense que sigui exigible l'haver obtingut un nombre mínim de regidors per presentar candidatura, ja que qualsevol candidatura que hagi obtingut lloc de regidor pot presentar candidat.
   
  No obstant això , no tots els cap de llista hauran de ser candidats a l'Alcaldia, sinó que s'exigeix una manifestació expressa de la voluntat en aquest sentit per incloure en la terna d'alcaldables que se sotmetrà a votació per la Mesa d'Edat en la sessió constitutiva.
   
   
  Poden adoptar acords organitzatius transcorregut el termini de trenta dies hàbils que preveu la normativa?
   
  Encara que l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (LA LLEI 2574/1986), pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals preveu la necessitat que el Ple de la Corporació adopti, en el termini de trenta dies hàbils després de la constitució de la Corporació, una sèrie d'acords organitzatius, és possible l'aprovació de determinats acords excedit el termini.
   
  La fixació d'un període determinat obeeix a la necessitat d'organitzar eficaçment la Corporació recentment possessionada, però tant el fet que els acords inclosos en aquest precepte no esgotin els acords organitzatius del Ple, així com l'existència d'altres que són competència del president, permeten defensar l'adopció dels mateixos fora del termini de trenta dies. A aquesta posició condueix també el fet que en qualsevol moment del mandat sigui possible la modificació del seu contingut. No obstant això, resulta més adequat i, per descomptat, més eficaç amb vista al correcte funcionament dels serveis públics no esgotar, i menys excedir, el termini per a l'organització de la Corporació.
  • Resolución de 5 de abril de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se toma conocimiento del Plan de cobertura informativa de la Corporación RTVE para las elecciones generales a celebrar el 28 de abril de 2019. Enllaç

  • Acuerdo de 4 de abril de 2019, de la Junta Electoral Central, por el que se publica la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública de ámbito nacional en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 28 de abril de 2019. Enllaç