Inici › Nota Resum modificació del Text Refós de l...

Nota Resum modificació del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals pel Reial Decret Llei 29/2021, de 22 de desembre