Inici › Nota sobre l’Ordre ministerial per la qual...

Nota sobre l’Ordre ministerial per la qual s’elimina l’exempció de l’ICIO i de les contribucions especials de l’Església Catòlica (Ordre HFP/1193/2023, de 31.X, per la qual es deroga l'Ordre de 5/06/2001, que aclareix la inclusió de l'ICIO en la lletra B