IniciJurídicNotes jurídiques › Comunicat de la Secretaria Tècnica de la Ju...

Comunicat de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en referència a l'obligatorietat d'informar les dades contractuals al Registre Públic de Contractes